• English

Zřizovatel:

C. 18 MAZURKA VARŠAVĚNKA Z RUDY NAD MORAVOU A HRABOVÉ

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D před CH. Drží se za obě ruce v pokrčení vzpažmo.
1. takt: CH i D postoupí valčíkovým krokem (krok vyšlapávaného valčíku – sousedské) levou nohou šikmo vlevo vpřed, D s natočením doleva za CH. Spojené pokrčené paže se hmitem natáčejí rovněž dovnitř kruhu.
2. takt = 1. takt, ale naopak a opačnou nohou.
3. – 4. takt: CH přešlapuje téměř na místě – jen s nepatrným pohybem vpřed šesti kroky, začíná levá noha. Švihem spojených pravých paží dozadu přes hlavu převádí D kolem svého levého boku zadem a kolem pravého boku zpět do postavení před sebou. D se při tomto podtáčení dvakrát podtočí doleva: jednou vzadu za CH a jednou vpředu. CH spojenými pažemi, které střídavě zvedá a snižuje, usměrňuje otáčení a podtáčení D.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují po celý tanec.

Tančí a hrají jako v C.13.