Zřizovatel:

C. 15 HÓPÁK PÁROVÉ III Z RUDY NAD MORAVOU. JAKUBOVIC A POSTŘELMOVSKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády, D čelem do středu. Držení ke kolovému tanci zavřené, spojené paže volně napjaty do směru tance po kruhu.
1. – 2. takt: Dva obkročaky poskočné (hópáky), provedené tvrdě na téměř napjatých chodidlech, druhá noha mírně odchýlena stranou. CH vykročí levou, D pravou nohou.
3. – 4. takt: CH uchopí D oběma rukama v pase, D mu položí ruce na ramena. D se odrazí oběma nohama od země, CH ji před sebou vzpřímenou vyzvedne a přetočí se s ní o 360° doprava. V závěru 4. taktu ji postaví na zem.
Pohyby taktů 1. – 4. včetně tanečního držení se opakují až do konce tance.

Tančí a hrají jako v C. 13.