Zřizovatel:

C. 16 MAZURKA BABKA Z RUDY NAD MORAVOU

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH uvnitř, D vně. Držení ke kolovému tanci polootevřené. Spojené paže volně napjaty do pohybu tance vpřed po kruhu.
1. – 2. takt: Dva kroky vydupávané mazurky, vykračuje vnější noha.
a: Dvojice vykročí s přídupem vnější nohou (CH levou, D pravou). Předkloní se a spojené paže sníží k zemi.
b: Druhá noha přikročí k noze výkročné, která se odmrští vpřed. Pokrčena v koleně, trup se mírně napřímí, paže se pozvednou.
c: Ještě jeden malý poskok ve vzpřimu, CH na pravé, D na levé noze (na vnitřní), vnější noha se přitáhne patou k holeni nohy vnitřní.
3. – 4. takt: Dvojice se otočí na místě doleva o 360° šesti klidnými kroky, vykročí vnější noha (CH levou vzad, D pravou vpřed).
Pohyby taktu 1. – 4. se opakují až do konce tance.

Tančí a hrají jako v C. 13.