Zřizovatel:

C. 14 HÓPÁK PÁROVÉ II Z RUDY NAD MORAVOU, JAKUBOVIC A POSTŘELMOVSKA

Tančí dvojice smíšené v držení jako u hópáku I (C.13). Postavení: CH zády do středu, D čelem.
1. – 2. takt: Obkročák poskočný (jeden krok poskočný v taktu), CH vykročí levou, D pravou nohou. Dvojice se otočí o 180° při každém kroku doprava.
3. – 4. takt: D se odrazí oběma nohama od země, CH ji pozvedne pravou rukou (levou ji přidržuje) a otočí se s ní o 360° přešlápnutím na místě. Přitom ji přenese vysazeně kolem svého pravého ramene a D přitom pokrčí nohy. V závěru 4. taktu ji postaví na zem oběma nohama. Stojí nyní opět jako na začátku tance.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují po celý tanec.

Tančí a hrají jako v C.13.