Zřizovatel:

C. 19 OTEVŘENÉ VALČÍK Z MORAVIČAN


Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Uchopí se za vnitřní ruce v pokrčení připažme Vnější ruce v bok.
1. takt: Dvojice postoupí jedním krokem vyšlapávaného valčíku vnější nohou vpřed s natočením zevnitř zády k sobě. Vykročí CH levou, D pravou nohou.
2. takt = 1. takt, ale s natočením dovnitř, vykročí vnitřní noha.
3. – 4. a 5. – 6. takt = 1. – 2. takt.
7. – 8. takt: Dvojice se uchopí ke kolovému tanci zavřenému, spojené paže mírně napjaty ve směru tance po kruhu. Dvěma kroky vyšlapávaného valčíku (CH vykročí levou, D pravou nohou) se otočí o 360° doprava s mírným postupem vpřed po kruhu.
Pohyby taktů 1. – 8. se opakují až do konce tance.

Tančí a hrají jako v C. 13.