• English

Zřizovatel:

C. 20 OTEVŘENÉ VALČÍK Z ROVENSKA

Píseň jako v C. 19

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, D po pravici CH. Drží se za vnitřní ruce ve skrčení připažmo. Vnější ruce v bok.
1. – 2. takt: Tančí se otevřený valčík s natáčením zevnitř (liché takty) a dovnitř (sudé takty) – viz otevřené valčík z Moravičan (C.19).
3. – 4. takt: Dvojice se pustí a každý sám se otočí dvěma kroky vyšlapávaného valčíku zevnitř o 360° s mírným postupem vpřed. CH vykročí levou, D pravou nohou.
5. – 8. takt: Dvojice se uchopí ke kolovému tanci a tančí valčík vpřed po kruhu. CH vykračuje levou, D pravou nohou. Každým krokem se otočí o půl kola doprava.
Pohyby taktů 1. – 8. se opakují po celý tanec.

Tančí a hrají jako v C.13.