Zřizovatel:

C. 17 MAZURKA BABKA ZE SPÁLOVSKA

Píseň jako v C. 16

Tančí dvojice smíšené po kruhu. CH zády, D čelem do středu. Držení ke kolovému tanci polootevřené. Spojené paže volně napjaty vpřed.
1. – 2. takt: Dva kroky vydupávané mazurky skočné (viz mazurka babka z Rudy nad Moravou – C.16). Spálovský krok je však většího rozsahu jak do výšky, tak i částečně do délky. Na a) se provede výpad delším krokem nežli obvykle. Při přeskoku na druhou nohu na b) se vnější noha vysoko do výšky odmrští, takže na c) je pohyb vnější nohy s pokrčením k holeni proveden výše.
3. – 4. takt: Dvojice se pustí a šesti kroky (vykročí vnější noha) se otočí o 360° zevnitř (CH doleva, D doprava). Skončí opět čelem k sobě.
Pohyby taktů 1. – 4. se opakují po celý tanec.

Tančí a hrají jako v C.13.