Zřizovatel:

C. 11 HÓPÁK HAVÍŘSKÉ I Z RUDY NAD MORAVOU

Já mám ženo nekáranó,
já si kópim tatar na ňo,
já jo bodo tatarovat,
ona bode poskakovat.

CH se postaví před muziku a jeden nebo všichni zazpívají taneční píseň. Přitom gestikuluje havířským kladivem, s kterým celý tanec tančí.

Hudba opakuje nápěv k tanci.
V tanci se střídají v lichých taktech: skok do dřepu, paže upaženy, v pravé ruce kladívko (a), s výskokem na pravé noze a pokrčením levé nohy přednožmo. Pod pokrčeným kolenem se přendává kladívko z pravé ruky do levé ruky (b).
V sudých taktech pak na a) opět skok do dřepu, paže v upa­žení, kladívko v levé ruce (a). Na b) výskok na levé noze, pravá pokrčena přednožmo. Kladívko se předává pod pokrčeným pravým kolenem z levé ruky do pravé.
Takto se tančí až do konce tance. Někdy hudba tempo postupně zrychlovala.

Tančí Milan Rosák (1973) ze souboru Markovice z Rovenska, hraje Moravská Sázavěnka z Rovenska ve složení Vít Komá­rek (1981) 1. trubka. Vladimír Beránek (1980) 2. trubka, Petr Sitta (1978) a Jolana Unzeitigová (1975) 1. klarinety B, Libuše Nimrichterová (1979) 2. klarinet B, Andrea Bílková (1974) příčná flétna, Petr Frýda (1978) a Josef Macek (1976) tenory, Petr Sršeň (1981), Radim Sršeň (1980) a Pavel Tempír (1981) trombony, Jiří Janíček (1982) kontrabas, Vlastimil Báča (1982) bicí, dirigent a zpěv Ivan Zela (1948).