B.14 KŘIŽÁK Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Tančí čtyři páry v křížovém postavení (jako při besedě), jsou odpočítány od prvního do čtvrtého proti směru hodinových ručiček. Držení dvojice jako ke kolovému tanci, polootevřené, spojené paže napjaty dovnitř kruhu. 1. – 4. takt: První a třetí pár si vymění místo 8 cvalovými krůčky vpřed, CH vykročí pravou, D

Continue reading

B.15 MANŽESTR Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené vnější paže jsou mírně napjaty do směru tance po kružnici. 1 . – 4 . takt: Čtyři přísunné kroky vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou. Spojené paže doprovázejí každý přísunný

Continue reading

B.16 MARJÁNKA, MAZURKA Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Marijánko, mé dítě, vy se mně líbíte, Marijánko, mé dítě, já vás mám rád. Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo volně v rozptylu po taneční ploše čelem k hudbě. D po pravici CH. Uchopí se za obě ruce vzadu křížem, spojenými pažemi se opírají pevně o boky, aby se při

Continue reading

B.17 MYSLIVEČEK Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Myslivečku, myslivče, dej si pozor na děvče, /: jest-li ty si pozor nedáš, šak vona ti uteče. :/ Tančí trojice: CH levým bokem do středu, čelem proti němu dvě D pravým bokem do středu. Obě D se drží za vnitřní ruce, vnější v bok, CH má ruce v bok. 1.

Continue reading

B.18 PATERKA Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Oba ruce v bok. 1 . – 2 . takt: CH i D čtyři lehké přísunné kroky vpravo stranou (od sebe). Vykročí oba pravou nohou. 3 . – 4 . takt = 1 . – 2 . takt,

Continue reading

B.19 ŠPACÍRKA Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Včera na špacírce, to byla legrace, viděl sem Nanynku s vojákem v zahrádce, vona ho tam pořád pošťuchuje dozad, aby s ní šel na špacír. Tančí dvojice smíšené po knihu levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za vnitřní ruce v připažení, vnější v bok. Píseň se hraje

Continue reading

B.20 TEČE VODA PROTI VODĚ, MAZURKA Z TŘEBÍČSKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše čelem proti sobě ( CH zády do středu). Držení ke kolovému tanci zavřené. 1 . – 4 . takt: 4 mazurkové kroky s otáčením doprava, každým krokem o 180° a současně s mírným postupem vpřed po kruhu. CH vykročí

Continue reading

B.21 U SEDLÁKA DOBŘE SLOUŽIT – SEDLÁK Z KOZÁROVA

Tančí dvě D čelem proti sobě (jednotlivé dvojice D vytvoří dvě řady), D se uchopí za pravé ruce, levé ruce v bok. 1. takt: Dva přísunné kroky vlevo stranou, druhý nedokončen. Vykročí levá. 2. takt: Dva poskoky na levé noze vpravo stranou (opět do postavení čelem proti sobě) se dvěma

Continue reading

B.22 MENUETTO ( MINET ) ZE ZÁPADNÍ MORAVY A ČESKOMORAVSKÉHO POMEZÍ

Vorala, vorala, s černejma volama, kyš, kyš, kyš, pane vole, kyš, kyš, kyš, pane vole s rohama, s rohama. Tančí dvojice smíšené, čelem proti sobě, tančí-li více dvojic, pak vytvoří dvě řady. V jedné ženy, ve druhé muži. Muži drží cípy svého kabátu rozpažmo, tanečnice uchopí oběma rukama cípy fěrtochu.

Continue reading

A. 1 KOLA Z BŘEZNÍKU

Támhle je lóka šeroká, ruste na ní tráva, ruste na ní tráva, támhle je lóka šeroká, ruste na ní tráva vesoká. /: Teče voda shora, čistá je jako já, točí se dokola vokolo javora. :/ Te šeš holka milá moje, te seš holka milá moje, te seš má, já so

Continue reading