• English

Zřizovatel:

B.22 MENUETTO ( MINET ) ZE ZÁPADNÍ MORAVY A ČESKOMORAVSKÉHO POMEZÍ

Vorala, vorala, s černejma volama,
kyš, kyš, kyš, pane vole, kyš, kyš, kyš,
pane vole s rohama, s rohama.

Tančí dvojice smíšené, čelem proti sobě, tančí-li více dvojic, pak vytvoří dvě řady. V jedné ženy, ve druhé muži. Muži drží cípy svého kabátu rozpažmo, tanečnice uchopí oběma rukama cípy fěrtochu.
1. takt – a: CH lehký houpavý úkrok pravou nohou vpravo stranou a šoupavý sun levou po přední části chodidla až před pravé chodidlo, kde se dotkne země špicí.
b, c: Dva mírné pohupy na pravé noze, levá se současně dvakrát mírně pohupuje v přednožení dolů dovnitř. Vždy v každé době směrem dolů a nahoru. D totéž rovně doprava (D a CH jdou od sebe).
2. takt = 1. takt, ale opačnou nohou (levou) doleva; pravá se sune přední částí chodidla po zemi a dvakrát hmitá přednožmo dolů.
3. – 4. takt: Každý se otočí sám dvěma kroky vyšlapávaného valčíku – sousedské s nadnesením do výponu ve 2. době (b) na místě o 360° vpravo. Na c) vždy poklesne dolů.
5. takt = 1. takt.
6. takt = 2 takt.
7. takt = 1. takt, ale s poklonou vpravo.
8. takt = 2. takt, ale s poklonou vlevo.
9. – 10. takt = 3. a 4. takt (obrat dvěma kroky vyšlapávaného valčíku – sousedské o 360° napravo).
Tanec se tančíval hlavně o svatbách a jeho nositelem byla především starší generace.

Tančí a hrají členové souboru Dóbrava z Doubravníku ženicha a nevěstu Pavel /1970/ a Jitka /1971/ Sedláčkovi, starosvaty Břetislav /1947/ a Marie /1947/ Sedláčkovi, muzika jako v B. l.