Zřizovatel:

B.15 MANŽESTR Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Tančí dvojice smíšené po kruhu, CH zády do středu, D čelem. Držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené vnější paže jsou mírně napjaty do směru tance po kružnici.
1 . – 4 . takt: Čtyři přísunné kroky vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou. Spojené paže doprovázejí každý přísunný krok kmihem zdola nahoru a zpět (každý pohyb paží na jednu dobu taktu).
5. – 7. takt: 6 cvalových kroků (2 v taktu) zpět po kruhu. Vykračuje opačná noha. Spojené paže výdrž.
8. takt – a: Ještě jeden cvalový krok zpět po kruhu.
b: Výdrž ve stoji snožmo.
9. – 16. takt = 1. – 8. takt.
17. – 24. takt: Mírně houpavá polka poněkud delšího kroku vpřed po kruhu. CH vykročí levou, D pravou nohou.

Tančí a hrají jako v B. 10.