D. 13 PLÁCAVÁ ze Strážnice u Mělníka

Pojďte, holky, do vinice, hoši půjdou s námi, natrháme si tam víno, jestli bude zralý, ještě není, je zelený, ještě není, je zelený, nechme, nechme si ho nechme, nechme si ho příští k neděli. Základní postavení – dvojice stojí proti sobě, držení kolové zavřené. 1.-8. takt: 8 hladkých přeměnných polkových

Continue reading

D. 14 KMOTR z Chloumku u Mělníka

Že nevíte, pane kmotře, proč k vám jdu, /: ztratila tu naše máma zástěru. :/ Jaká byla, pane kmotře? Strakatá. /: Tahali ji po ulici prasata. :/ Základní postavení: H a D stojí vedle sebe, ruce spojené křížem za tělem. 1. – 4. takt: 7 kroků špacírkové houpané chůze po

Continue reading

D. 15 RAS (KDYŽ SI MĚ NECHTĚLA) ze Všetat u Brandýsa

Když si mě nechtěla, nechtěj si, a já si vynajdu hezčejší, a já si vynajdu takovou, za kterou mládenci nepůjdou. Základní postavení – dvojice proti sobě po kole, držení zavřené. CH začíná levou, D pravou nohou. 1.-2. takt: 2 hladké sousedské. 3.-5. takt: 3 pomalé (válivé) obkročáky. 6. takt: 1

Continue reading

D. 16 DOBŘE SEM SE NEVDALA, píseň z Mělnicka

Dobře sem se nevdala až do toho času, rač miluju hulána, než tu zdejší chasu, /: rač miluju hulána, a od večera do rána. :/ Hulán pod oknem stojí, bych mu otevřela, já z okýnka vyskočím, s hulánem se zatočím, /: vezmu si ho na chvilku k sobě na svou

Continue reading

D. 17 MINET ZE STRÁŽNICE U MĚLNÍKA

  Počkej, Johanes, však ty dostaneš, žes nám rozlámal bádrdlinku. Já ji nelámal, já ji objímal, já ji nelámal, já ji měl rád. Základní postavení – dvojice proti sobě, držení uzavřené kolové, ruce vzájemně na lopatkách. V třídobém rytmu dvojice tančí přísunným krokem, CH levou, D pravou, a otáčí se

Continue reading

D. 18 KOCOUR, šotyška ze Všetat u Brandýsa.

Zvečera usnula, pustila si do komory kocoura, kšc, macku, neškrábej, a rači si s mou kočičkou zahrávej. Základní postavení – dvojice proti sobě, držení kolové zavřené. 1. takt: 1 přeměnný krok vpřed po kruhu, Ch levou, D pravou, s přenesením váhy vpřed na poslední dobu, na stojnou nohu. 2. takt:

Continue reading

D. 19 ČOČKA z Přívozu u Mělníka a z Dřevěné Hostýně.

Čočka zraje, hrách zelenej, jen to na mě nepovídej, čočka zrála, hrách zelenej, jen to na mě nepověz. Základní postavení – dvojice čelem proti sobě, CH levým bokem do kruhu, držení kolové zavřené. 1. – 2. takt: Dva čtyřdupy s přenesením váhy na stojnou nohu, CH levá, pravá, D pravá,

Continue reading

D. 20 SLEPIČKA ze Všetat u Brandýsa

Základní postavení – dvojice čelem proti sobě, držení kolové uzavřené. 1. – 8. takt: 8 poskočných natřasákových kroků dokola, CH začíná levou, D pravou nohou. 9. – 16. takt = 1. – 8. taktu. 17. takt: 2 rychlé obkročákové kroky dokola vpravo. 18. – 19. takt: 2 sousedské, na poslední

Continue reading

D. 21 PÁSLA JELENY z Jíkve u Nymburka

Pásla jeleny, jeleny, na louce zelený, na louce zelený, pásla holka, pásla laně, mysliveček přišel na ně, dej mi laničku, laničku, můj zlatej kvítečku, můj zlatej kvítečku. Základní postavení – dvojice proti sobě držení kolové uzavřené. 1. – 2. takt: dva houpavé obkročákové kroky v otáčení doprava, CH levou, D

Continue reading

D. 22 KAPRÁL z Přívor u Mělníka

Základní postavení – dvojice proti sobě, držení kolové zavřené. 1. – 4. takt: 4 naťřasákové poskočné kroky v otáčení doprava. 5. – 6. takt: 2 hladké obkročákové kroky dokola. 7. – 8. takt: 2 sousedské dokola. 9. – 10. takt: 2 hladké obkročákové kroky dokola. 11. – 12. takt: 2

Continue reading