E. 3 TOČENÁ z Rovně u Všelibic (Českodubsko – ojediněle na Sobotecku v Boleslavském kraji)

Na Českodubsku se točená zachovala jako tanec staroušků: dvojice se při tanci točily na jednom místě, což odpovídá staršímu způsobu tance i hudební struktuře v 3/8 taktu; rovněž držení páru má starší formu potřebnou pro rovnováhu v tanci: D uchopí CH na ramenou a CH dá vrchem přes dívčí ruce

Continue reading

E. 4 MAZURKA z Březovic u Bělé pod Bezdězem

S oběma mazurkami se dostáváme opět do bývalého Boleslavského kraje – a to do oblasti dolního Pojizeří, které těsně svojí lidovou kulturou souviselo se středními i východními Čechy. Dvojice tančí v závěsu za pravé lokty, pr. boky blízko u sebe. 1. takt: a) CH poskok na pr. n. do stoje

Continue reading

E. 5 MAZURKA ze Sobotky a Staňkovy Lhotky

Dvojice v postavení vedle sebe, 1. boky do středu kruhu; CH drží D pravou paží kolem pasu, 1. ruku předpaženu volně poníž, D je levou paží zavěšena na pr. rameni Ch, pr. ruku též v předpažení. Hlavním motivem tance je přehazování dívky z jedné strany na druhou. 1. takt: a)

Continue reading

E. 6 KRAJCPOLKA ze Žďáru u Svijan a Budíkova u Českého Dubu

Varianty z obou obcí jsou nepatrné. Jsou zapsány od informátora, který tanec poznal ve Frýdlantu a přenesl ho na Žďársko. Dvojice v postavení proti sobě, CH zády do kruhu, D čelem v zavřeném párovém držení. 1. takt: a) krok a přísunný krok (var. polkový krok), CH pr. n. vpřed, D

Continue reading

E. 7 MANŽESTR a DVOUKROČÁK z Horních Pasek pod Ještědem

Zatím naším plotem hustým tam tě, holka neopustím, tramtatatatam. Dvojice v postavení proti sobě (CH zády do kruhu), dvojice se drží za obě ruce. Tančí se po obvodu kruhu v tomto postavení. 1. – 2. takt: 2 přísunné kroky vpravo, CH pr., D 1. nohou, paže se pohybují v každém

Continue reading

E. 8 NA SKÁLE VYSOKÝ z Březiny u Mnichova Hradiště

K melodii patří text: Na skále vysoký trhala jahody. Když jahody natrhala, tradata, tradata, trata, na sebe se podívala, tradata, trata, tradata, trata, pak si to rozpomněla, tradata, trata, tradata, trata, že bude chovati. Střídá se tanec po kole v páru a samostatně po kruhu. 1. – 4. takt: 4

Continue reading

E. 9 ŠLAPÁKY z Jiviny u Sychrova a z Proseče u Českého Dubu

Uhodila jedna z půlnoci hodina, ještě se můj milej po ulici toulá. Netoulá, netoulá, nemůže tam býti, nechce mu Andulka dveře otevříti. Šlapák z Dolního Pojizeří (také z Mladějova) Dvojice v zavřeném držení, v postavení po kruhu, CH levým bokem do kruhu, tančí se na místě a po kruhu. 1.

Continue reading

4. 5. Opava: Opavský skřivánek (Opavské Slezsko)

Moravskoslezský kraj, postupová soutěž do moravsko-slezského kola soutěže Zpěváček – Děti a píseň Soutěž probíhá dvoukolově a odborná porota má za úkol nejen udělit titul „Opavského skřivánka“, ale také vybrat zpěváčky, kteří Opavské Slezsko dále reprezentují na zemských a celostátních soutěžích dětských lidových zpěváků… Druhé a zároveň finálové kolo Opavského

Continue reading

D. 1 MĚKKOTA z Královéměstecka

Voral sem měkkotu, od plotu do plotu, vyvoral sem děvče, vyvoral sem děvče v červeným fěrtochu. Má milá, jak se máš, červený fěrtoch máš. /: Věneček ti vzali, šáteček ti dali, ty o to nic nedbáš. :/ Měkkota je typ čtyřtaktového dvojdílného párového tance s proměnlivým taktem, se čtyřtaktovou vložkou

Continue reading

D. 2 SALÁT z Jíkve u Nymburka

Salát je typem párového tance s proměnlivým taktem, pravidelné dvoudílné formy a s osmitaktovou vložkou: OOSS/OOSS/OOOO/ OOSS/OOSS. Tančí se v držení zavřeném po kole. Tanečník začíná levou a tanečnice pravou nohou. 1. – 2. takt: Hladký obkročák na dva rázy (kroky). 3. – 4. takt: Hladká sousedská. 5. – 6.

Continue reading