Zřizovatel:

B.19 ŠPACÍRKA Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Včera na špacírce, to byla legrace,
viděl sem Nanynku s vojákem v zahrádce,
vona ho tam pořád pošťuchuje dozad,
aby s ní šel na špacír.

Tančí dvojice smíšené po knihu levým bokem do středu, D po pravici CH. Držení za vnitřní ruce v připažení, vnější v bok.
Píseň se hraje poprvé ve volném tempu. Tanečníci a tanečnice zpívají. Po celou první přehrávku postupují vpřed krokem s přenášením váhy těla vpřed a vzad.
1. takt – a: Krok vnějšíma nohama vpřed (CH levou, D pravou); noha výkročná došlápne na celé chodidlo přes přední část chodidla. Kmih spojenými pažemi vpřed. Vnitřní noha odlepena patou od země.
b: Přenesení váhy těla zpět na vnitřní nohu, kmih spojenými pažemi vzad.
c: Přenesení váhy těla opět na vnější nohu, kmih spojenými pažemi vpřed.
2. takt = 1. takt. ale opačnou (vnitřní) nohou.
Pohyby taktů 1. – 2. se opakují až do konce první části.
Po druhé se hraje nápěv v rychlém tempu a dvojice tančí po celý tanec rychlou, hladkou (kvapíkovou) polku – 3 polkové otáčky ve 2 taktech. CH vykročí levou, D pravou nohou.

Poznámka: Přenášení váhy těl z nohy na nohu je provázeno mírným nadnesením těžiště a kývavým pohybem těla vpřed a vzad. Rychlá kvapíková polka se tančí kratším krokem.

Tančí a hrají jako v B. 10.