Zřizovatel:

B.17 MYSLIVEČEK Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Myslivečku, myslivče, dej si pozor na děvče,
/: jest-li ty si pozor nedáš, šak vona ti uteče. :/

Tančí trojice: CH levým bokem do středu, čelem proti němu dvě D pravým bokem do středu. Obě D se drží za vnitřní ruce, vnější v bok, CH má ruce v bok.
1. takt: CH postoupí jedním polkovým krokem vpřed, vykročí pravá noha. Současně tleskne pravou dlaní do levé ve výši prsou. DD ustoupí stejným krokem vzad, vykročí vnějšíma nohama. Natočí se při tom zády k sobě. Spojené paže kmih vpřed.
2. takt: CH jeden polkový krok vpřed levou nohou, potlesk do dlaní. DD ustoupí dalším polkovým krokem vzad. Nyní vykročí vnitřníma nohama a natočí se k sobě tváří. Spojené vnitřní paže spodním obloukem kmih vzad.
3. – 4. takt, 5. – 6. takt. 7. – 8. takt = 1 . – 2 . takt.
9. – 10. takt: Trojice se zastaví, DD se pustí. CH se zavěsí s pravou D za pravé lokty a zatočí se s ní na místě 4 běhovými skoky jednou kolem. Vykročí oba pravou nohou. Lichá D se otáčí sama na místě 4 běhovými krůčky doleva o 360 ° , vykročí levou nohou.
11. – 12. takt = 9. – 10. takt, ale nyní se zatočí CH s levou D závěsem za levé lokty. Pravá D se otáčí 4 běhovými krůčky vpravo. Vykročí pravá noha.
13.- 16. takt = 9 . – 12. takt.
Tančí a hrají členové souboru Třebíčan z Třebíče Arnošt Fabík /1962/, Jana Malenová /1962/ a Ladislava Ondráková /1957/, Petr Mládek /1971/, Jana Mládková /1945/ a Jaroslava Nohová /1943/, Jaroslav Novotný /1950/, Jaromíra Oravcová /1959/ a Jana Strnadová /1940/, muzika jako v B. 10.