Zřizovatel:

B.21 U SEDLÁKA DOBŘE SLOUŽIT – SEDLÁK Z KOZÁROVA

Tančí dvě D čelem proti sobě (jednotlivé dvojice D vytvoří dvě řady), D se uchopí za pravé ruce, levé ruce v bok.
1. takt: Dva přísunné kroky vlevo stranou, druhý nedokončen.
Vykročí levá.
2. takt: Dva poskoky na levé noze vpravo stranou (opět do postavení čelem proti sobě) se dvěma kalamajkovými příklepy pravou nohou k levé.
3. – 4 . takt: D D se pustí, ruce v bok. Výměna míst dvěma polkovými kroky (prvním krokem pravou rovně vpřed, druhým s otočením o 360° doprava). Dvojice skončí na protějším místě čelem proti sobě.
5. – 8. takt: = 1.-4. takt. Dvojice se vracejí na svá původní místa.
9. – 10. takt: Zátočka 4 běhovými kroky za pravé lokty o půl kola doprava, vykročí pravá noha.
11. -12. takt = 9. – 10. takt. ale za levé lokty. Vykročí opět pravá noha. Dvojice se vracejí na svá místa.
Tanec je zařazen do kozárovských královniček. Původně se však tančíval u muziky a obvykle jej tančil CH a D. Některé tanečnice si někdy tanec zjednodušily a nedodržovaly vždy přesně výkročnou nohu.

Tančí a hrají členové souboru Třebíčan z Třebíče Jana Malenová /1962/, Jana Mládková /1945/, Jaroslava Nohová /1943/, Ladislava Ondráková /1957/, Jaromíra Oravcová /1959/ a Jana Strnadová /1940/, muzika jako v B.10.