• English

Zřizovatel:

B.14 KŘIŽÁK Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Tančí čtyři páry v křížovém postavení (jako při besedě), jsou odpočítány od prvního do čtvrtého proti směru hodinových ručiček. Držení dvojice jako ke kolovému tanci, polootevřené, spojené paže napjaty dovnitř kruhu.
1. – 4. takt: První a třetí pár si vymění místo 8 cvalovými krůčky vpřed, CH vykročí pravou, D levou nohou. Chodidlo výkročné nohy je vytočeno mírně zevnitř. Posledními dvěma cvalovými krůčky se otočí jednotlivé dvojice na protějším místě čelem vzad (doleva – CH couvá). Dvojice při výměně místa si vyhýbají uprostřed doprava ( CH se míjejí zády). Druhý a čtvrtý pár stojí na místě.
5. – 8. takt = 1 . – 4 . takt. Nyní si však vymění místa cvalovými krůčky druhý a čtvrtý pár. 1. a 3. pár výdrž ve stoji na místě.
9. – 16. takt: Ve stejném držení se natočí všechny 4 dvojice o 90° vpravo ( CH zády, D čelem do knihu). V tomto postavení a držení obíhají cvalovými krůčky (2 v taktu) po kruhu jednou kolem.
Celý tanec se opakuje. Teprve po druhém opakování tance se vracejí dvojice na svá původní místa. Tanec křižák měl různé názvy: křížek, rožák atd.

Tančí a hrají členové souboru Třebíčan z Třebíče Arnošt Fabík /1962/ a Ladislava Ondráková /1957/, Miloš Mládek /1947/ a Jana Mládková /1945/, Petr Mládek /1971/ a Jana Malenová /1962/, Milan Noha /1941/ a Jaroslava Nohová /1943/, muzika jako v B. 10.