B.4 TKALCOVSKÁ ZE ZLATKOVA

Sloužila sem u tkalce, není tomu dávno, měla sem se naučit, jak se délá plátno. Jednu nohu natáhnu a druhá se skrčí, osnova se roztáhne, člunek se tam strčí. Tančí dvojice smíšené po kruhu v držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády do středu. 1. – 8. takt: Mírně pohupovaná

Continue reading

B.5 ŠVEC Z PIVONIC

Ševče, ševče usmolené, šij mně boty do neděle. Tančí dvojice smíšené po knihu čelem proti sobě, CH zády do středu, D čelem, držení ke kolovému tanci zavřené, nebo CH levým a D pravým bokem do středu. 1. – 16. takt: Dvojice tančí vpřed po kruhu valčík. CH vykračuje levou, D

Continue reading

B.6 ŽIDOVSKÁ Z BORAČE

/: Šla židovka kolem krámu, koupila si marcipánu, :/ /: žid taky, oplatky. :/ /: Šla židovka kolem lesa, štípla ju do nosa vosa. :/ /: Žid se smál, až prskal. :/ Tančí dvojice smíšené, CH zády do středu kruhu. Držení ke kolovému tanci zavřené. 1. – 8 . takt:

Continue reading

B.7 OTČENÁŠ ZE ZLATKOVA

Otče, otče, otče náš, otče náš, má panenko, jak se máš. Zdráva, zdráva, zdráva jsem, zdráva jsem, když tě vidím, ráda jsem. Tančí CH a D ve dvou soustředných kruzích, CH uvnitř zády do středu, D vně čelem proti CH. 1 . – 7 . takt: C H postupují polkovými

Continue reading

B.8 FRANTA JEDE OD BRNA Z DOUBRAVNÍKU

Franta jede od Brna – přejel bábě hósera – baba křičí: zastavit – a hósera zaplatit – naučte se tancovat – a né poskakovat – jináč nebudeme hrát. Je to druh žertovné polky s předzpěvováním satirických veršů. Tančí libovolný počet tanečních párů. Jeden z mužů vždy na začátku jednotlivých částí

Continue reading

B.9 TI BORAČTÍ FORMANI Z BORAČE

Ti boračtí formani, mají koně zedraný, /: z chomótu jim tráva leze, podkovy jim cvakají. :/ Ti boračtí formani mají koně zedraný, /: do kopečka hezky zčerstva a z kopečka pomaly. :/ V Doubravníku i v sousední Borači byly živé formanské tradice. Řada formanských písní se zpívala při chození v

Continue reading

B.10 OSTATKOVÉ TANCE (ČÍM DÁL, DRNDAVÁ POLKA, MAZURKA) Z ROUCHOVAN

Čím dál, čím dál, koupíme si cimbál, čím dál, čím dál, koupíme si bas. /: Nastanou-li lepší časy, koupíme si husle zasi, čím dál, čím dál, koupime si bas. :/ Při ostatkové zábavě se tančívala v Rouchovanech dívčí volenka, kterou začínali CHCH předzpěvem taneční písně v půlkruhu před muzikou. Děvčata

Continue reading

B.11 BALZAMÍNA Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Kam ty jedeš, můj Jeníčku? Jedu orat za vodičku. Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, CH zády do středu. Dvojice se uchopí za obě ruce v předpažení dolů. 1. takt – a. b: Jeden přísunný krok podle CH vlevo stranou. CH vykročí levou. D pravou nohou. Kmih spojenými

Continue reading

B.12 HULÁN Z VELKOMEZIŘÍČSKA

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě. C H zády do středu, držení ke kolovému tanci zavřené. Spojené paže jsou napjaty ve směru tance po kružnici. 1 . – 8 . takt: Dvojice tančí těžký obkročák poskočný vpřed po kruhu, v každém taktu dva kroky. CH vykročí levou, D pravou nohou.

Continue reading

B.13 KOHÓTEK Z KOZÁROVA

Tančí čtyři D v postavení do kříže čelem do středu, ruce v bok. 1. – 2 . takt: Tři krátké houpavé přísunné kroky do středu, vykročí pravá noha (na la,b až 2a). Na 2b pravá noha ještě jeden výkrok vpřed, ale bez přísunu (levá noha se opírá vzadu přední částí

Continue reading