D.20 ČÍ JE DĚVČE II Z PANSKÉ LHOTY

Tančí CH a dvě D ve vázaném kroužku. Celý tanec se tančí jako Čí je děvče I (D. 19). Poznámka: při řezance v závěru 16. taktu a) místo řezankového kroku ještě levou nohou vpřed provedou seskok do stoje spojného, b) výdrž. Tančí členové souboru Pramínek z Jihlavy Radek Růžička /1975/,

Continue reading

D.21 POHUPOVANÁ POLKA ZE ZÁPADNÍHO HORÁCKA

Na západním Horácku (na Novoměstsku, Žďársku, Velkomeziříčsku aj.) se tančívala polka i ve 3/4 taktu. tzn. že se tančila přes takt, tzn. že ve dvou taktech 3/4 se zatančily tři kroky polky. Nápěv pohupované polky, podložený často i texty písní (Ty Čajovi koně), je ve volnějším tempu. Pomalejší tempo i

Continue reading

D.22 TŘASÁK NA TŘI ZE ZÁPADNÍHO HORÁCKA

Na Novoměstsku, Žďársku, Velkomeziříčsku atd. se tančí třasák na tři, tj. se třemi pohupy. Začíná z dvihu tanečníků v předtaktí a v prvních třech osminách se tančí s pérováním v kolenou (péruje se shora dolů, jako by se třikrát zmáčklo pero). Ve čtvrté osmině taktu dvojice pouze odpérují nahoru. Tančí

Continue reading

D.23 TŘASÁK NA ČTYŘI ZE ZÁPADNÍHO HORÁCKA

Tančí se ve stejných oblastech jako třasák na tři. Při třasáku na čtyři se v prvních třech osminách tančí natřásavě jako u třasáku na tři a ve čtvrté osmině se prudčeji odpéruje a dopadne zpět chodidlem na zem ještě s jedním jemným zatřesením. Tančí a hrají členové souboru Vysočan z

Continue reading

D.24 VIKLAVÁ Z LOUDILKY

Teče vodička z hráze do rybníčka, teče vodička z hráze dolů. /: To sem já nevěděl, že budu podveden, že tě, má milá, nedostanu. :/ Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném. CH zády do středu. V třídobé melodii se místo sousedské nebo přísunného valčíku tančí obkročákem houpavým

Continue reading

D.25 TAJČ ZE ZÁPADNÍHO HORÁCKA

Tajč je starším typem valčíku. Tančí se volněji, vláčněji, v podstatě vlastně obkročákem houpavým v každém taktu jeden krok. rovněž s mírnými úklony stranou. Někteří obzvlášť dobří tanečníci jej tančili se zvláštními ozdobami – „kudrlinkami“ volnou nohou před došlápnutím do obkročákového kroku. Někdy tyto kudrlinky (malé kroužky špičkou nohy) tančili

Continue reading

D.26 SKÁKAVÁ MAZURA ZE ZÁPADNÍHO HORÁCKA

Na Novoměstsku, Žďársku a Jimramovsku, ale i v jiných částech Horácka se tančívala kolová mazurka, které říkali skákavá. Tančí dvojice smíšené v držení ke kolovému tanci zavřeném po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše. Dvojice se otáčí kolem společné osy a současně postupuje vpřed po kruhu v každém taktu

Continue reading

D.27 HRY A TANCE PŘI TRHÁNÍ LNU NA ZÁPADNÍM HORÁCKU

Recitativ: Petrolenko, Petrolenko, vijemeti věneček, abys ty nám požehnala napřesrok zas leníček. Vijeme Helence věneček, aby nám dala napřesrok leníček, na ty dlouhý léta, aby panímáma dobrý buchty pekla. Náš tatíček, nebožtíček, dej mu Pánbu nebesa, on vozíval starý báby na trakači do lesa. Náš tatíček, nebožtíček, já jsem jeho

Continue reading

C.1 HULÁN Z UBUŠÍNA

Viděla sem hulána jíti po ulici, /: měl červený střapeček za svojí čepicí. :/ Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem po kruhu, D po pravici CH. Držení za ruce vpředu křížem, pravá ruka nahoře. Variant I . 1. – 2. takt: Čtyři poskočné kroky vpřed, vykročí vnější noha. Při

Continue reading

C.2 MOTOVIDLO, SMĚSEK Z OLEŠNICE

Šla dívka pro pivo, má nohy na křivo, /: pantofle klapy klap a nohy taky tak, jako motovidlo. :/ Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě, CH zády do středu, držení ke kolovému tanci zavřené. 1. takt: Valčík (CH vykročí levou. D pravou nohou). 2. – 3. takt: Obkročák houpavý (v

Continue reading