A. 6 SELCKÁ POLKA II Z VACOVA (Volyňské podlesí)

Var. b tančí se v rytmu qee, změna spočívá v tom,že levá noha u CH a pr. noha u D se hned na 1. osminu prudce vymrští do unožení (noha se vlastně ocitne mírně vzadu a někdy se zde nepatrně špičkou dotkne země), ve 2. osmině se obloukovitě vrací ke

Continue reading

A. 7 KRAJCIPOLKA ZE STŘELSKOHOŠTICKÉ LHOTY (Horažďovicko)

Instrumentální doprovod, případný text: Já mám v Praze hezkou holku vona umí krajcipolku, já mám v Praze hezkou holku, vona umí tancovat. Do kostela nechce chodit, klekání se nechce modlit, a k muzice ráda de, protože tam tancuje. Typ tance: figurální párový tanec. Postavení: dvojice vedle sebe po kruhu, CH

Continue reading

A. 8 POLKA – TŘASLÁK NA ČTYŘI Z NOVOSEDEL (Strakonicko)

Všechno je to boží dárek i ta naše muzika. Čert ji popad do pytlíka, utíkal s ní do pekla. Všichni svatí tancovali, mezi nima pámbů, svatej Petr vyskakoval, až se chytal trámů. Typ tance: kolový. Postavení: dvojice po kruhu, čelem k sobě, CH zády do středu. Držení: párové zavřené. Tanec:

Continue reading

A. 9 TŘASÁK Z NOVOSEDEL (Strakonicko)

Instrumentální doprovod na polkovou melodii. Např. na píseň: Všichni svatí tancovali… nebo: Všecko je to boží dárek /:i taky ta ženská.: / 3x poslal sem ji na masopust, /:už není tak hezká.: / 3x Melodie viz A. 8. Typ tance: kolový. Po celý tanec se tančí polka – třasák „na

Continue reading

A. 10 TŘASÁK ZE STRAKONIC

Instrumentální doprovod. Typ tance: kolový tanec. Postavení: CH a D po kruhu, čelem proti sobě, CH zády do kruhu. Držení: kolové zavřené. T. 1. 1 osm.: CH pr. Dl. nohou našlápne shora přes špičku s výrazným zhoupnutím na přední části chodidla, 2. osm.: krátký vypérovaný krok na přední části chodidla přes

Continue reading

A. 11 ŠOTYŠ Á LA STARODÁVNÁ POLKA Z JEMNICE, OSEKA A RADOMYŠLE (Strakonicko)

Animato _ oživeně q = 120 Instrumentální doprovod velké muziky s dudami. Typ tance: figurální párový tanec s kolečkovými motivy. Postavení: CH a D čelem proti sobě, CH levým a D pravým bokem do středu, D začíná vzad. Držení: ruce zkřížené před tělem, pr. ruka navrch. Taneční prvky: chůze –

Continue reading

A. 12 ŠOTYŠ OBKROČÁKOVÝ Z NEBŘEHOVIC (Strakonicko)

Instrumentál. doprovod velké dudácké muziky. Var. s textem: Přišel Franta mezi Franty, prodal kabát, koupil karty, lepší karty nežli kabát, karty si můžeme zahrát. Dohra: Ať je tak nebo tak, z vesty není nikdá fráček, ať je tak nebo tak, z vesty není žádný frak. Typ tance: fugurální párový tanec.

Continue reading

A. 13 OBKROČÁK HOUPAVÝ Z PÍSECKA A BLATENSKA

Instr. doprovod – velká dudácká muzika. Typ tance: kolový tanec. Postavení: CH a D proti sobě čelem, CH zády do kruhu. Držení: kolové zavřené. Tanec: po celý doprovod se tančí pohupovaný, hodně „válený“ obkročák na plných chodidlech, shora našlapovaný s výrazným poklesem v kolenou. Při odlehčení nohy obrat s lehkým

Continue reading

A. 14 KŘIŽÁKY A, B a C – ŠLAPANÉ

Allegretto – veseleji q = 112 Kdyby byl Bavorov co jsou Vodňany, dal bych ti hubičku na obě strany, /: ale že je za vodou, za vodičkou studenou, nedám ti, má milá, ani jedinou. :/ Píseň uvedena pouze jako charakteristická ze Strakonicka. Tančí se však i na jiné polkové melodie.

Continue reading

A. 15 KŘIŽÁKY D A E – POLKOVÉ „ZARÁŽENÉ“

Allegretto – veseleji q = 1 1 2 Typ tance: figurální párový tanec. Základní postavení: tančí CH a D po kruhu. Držení: polootevřené, bokem k sobě. Taneční prvky: křižák – hladká polka s přísunem zkřižmo vzad, polka. Tanec: 1. takt a/ 1. osmina: CH vykročí se zhoupnutím pravou nohou po kruhu

Continue reading