A. 3 UKRADLI SME KRÁVU, BAJR Z HOŘICKA

Allegro Ukradli sme krávu, krávu, velebnýmu pánu. Kráva, kráva, kráva, kráva, tři telata měla, kráva, kráva, kráva, kráva dobré mlíko měla. Obvyklé párové držení zavřené v tanci po kole. T. 1. – 2.: 4 lehké obkročákové poskočné kroky (2 kroky v jednom taktu). 3. – 4.: 2 klidné sousedské vykroužené

Continue reading

A. 4 BEDNÁŘ Z JIČÍNSKA A HOŘISKA

Tanec vychází ze čtverylkového typu společenských tanců, ač se v textu připomíná řemeslnické řemeslo. Doprovodné pracovní pohyby se tu ani nepoužily, ani nezachovaly. Je tancem dvou­dílným. I. díl se tančí zvolna třídobými kroky. II. díl rychle kroky dvoudobými, což tanci dodává patřičný vzruch. Tančí 4 trojice v čtverylkovém postavení –

Continue reading

A. 5 HOLUBIČKA ZE ZÁMEZÍ U ŽELEZNICE

Moderato Trojdobý tanec jednoho páru, který svým stylem připomíná starý způsob milostného (svatebního) tance, rozšířeného v Českém ráji a v Pojizeří a zapsaného též v několika oblastech Německa již v období 1810 – 1818. Hudebně to připomíná lendlerový nápěv. Náplň tance lze si symbolicky vyložit, podle sběratele P. Krejčího, který

Continue reading

A. 6 CHRASTÁK ZE SUCHORAD NA HOŘICKU

Moderato Též zvaný chřasták, trojdobý párový otáčivý tanec tančený na způsob „skákavého valčíku“ mírně z místa po kole. V zavřeném párovém držení se v rámci základní osmitaktové formy tančí stále opakovaně: T. 1.: Doba 1. a všechny další takty – malý krok stranou, Ch začíná 1. nohou, D pr. nohou.

Continue reading

A. 7 SOUSEDSKÁ Z HOŘICKA

Allegretto Žádnej nám nemůže za naše peníze, žádnej nám nemůže zabraňovat v hospodě tancovat, holky si namlouvat, žádnej nám nemůže zabraňovat. Párový tanec ve střídavém držení zavřeném a Ch a D též samostatně. Volnějším tempem než valčík. Figurace se mění v prostoru v osmitaktových frázích. T. 1. -8. Figurace I.

Continue reading

A. 8 ZOUVÁK Z CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ NA HOŘICKU

Allegretto Řadový tanec: řada Ch a řada D postavených čelem proti sobě s menším odstupem řad navzájem. Patří do kategorie tanců s proměnlivým taktem, ač v řadovém uspořádání je to výjimečné. Podle O. Zicha jde o tzv. směsek, což také schema kroků dokládá: EEEE, O, VV, O, VV, EEEE, O,

Continue reading

E. 1 PŘIPOSEDAVÁ Z ČESKOBUDĚJOVICKA

Vivo – živě Budějcký vohrady, pod sady ty sou mě těšívaly. Dyž sem za mou milou chodíval, hvězdy nám svítívaly. Sviťte mje, hvězdičky, kde která, měsíček taky svítí, já mám za mou milou daleko, musím tam za ní jíti. Dyž sem šel vod sedla k Strádovu, zlámal se pode mnou

Continue reading

E. 2 TŘASÁK Z RADOSTIC (Trhovosvinensko)

Doprovod: dudácká muzika. Animato – oživeně q= 120 Není zelí jako zelí, někerý je zelíčko, po některým hlava bolí, po někerým srdíčko. Není chlapec jako chlapec, někerej je chlapeček, někerej je jako třapec, někerej jak třapeček. Pozn. H. L. : Nápěv a text je charakteristický pro tance typu kolečka, proto

Continue reading

E. 3 RADOSTICKÁ POLKA (Trhovosvinensko)

(Názvu „radostická“ používáme pouze jako názvu pomocného pro stručné označení osobitého typu tance. Název není lidový, ale v jižních Čechách používaný. Tento typ polky se tančil i v mnohých jiných místech.) Pozn. Z. S. Doprovod: dudácká muzika. Na tý louce zelený pasou se tam jeleni, pase je tam mysliveček v

Continue reading

E. 4 DUPÁK ZE DVORCE (Trhovosvinensko)

Doprovod dudácké muziky. Moderato – mírně q = 100 U vokýnky stával som, klepal som, na svou milou volal som: poj mi honem otevříti, nenech mje tu dlouho státi, můj miláčku, moje srdce. Vrata už sou zavřený /á/, zamčený /á/, náš pantáta klíče má. Chceš-li si tam pro ně jíti,

Continue reading