C. 1 PŘIBÍRAČKA Z KOZÁCKA

Krokem Nebyl Janek, nebyl blázen, když on Mandu vyprovázel, m ca cára, m ca cára, (hm ta ta ta, hm ta ta ta.) Když on Mandu vyprovázel. Vyprovázel ji za vrata, dával jí tam cukrlata, m ca cára, m ca cára, (hm ta ta ta, hm ta ta ta.) dával

Continue reading

C. 2 JEŽEK Z KOZÁCKA

Zvolna Žádnej by to na mě neřek, že mám hlavu jako ježek, žádnej by to na mě neřek, že mám hlavu jak ježek. Má panenka bosa chodí, má panenka bosa je, já jí koupím pantoflíčky, ona si je obuje. Typ tance: figurální párový. Postavení: tančí dvojice po kruhu proti sobě,

Continue reading

C. 3 LOUDAVÁ

Volně Neviděli ste tu mé panenky, šla do lesa na malenky, neviděli ste tu mé panenky, šla do lesa trávu, trávu žíti? Šla do lesa, byla bosa, záblo ji to, byla rosa. Neviděli ste tu mé panenky, šla do lesa trávu, trávu žít? Typ tance: figurální párový. Postavení: tančí CH

Continue reading

C. 4 HULÁN Z MEZIŘÍČÍ U TÁBORA

Středně rychle Měla sem já hulána, měla sem ho ráda, měla sem já prstýnek, já sem mu ho dala. Viděla sem hulána po ulici jíti, jaký on má střapeček na svojí čepici. Typ tance: figurální párový. Postavení: tančí CH a D po kruhu. Držení: polootevřené, obě paže spojené v předpažení.

Continue reading

C. 5 HULÁN Z KOŠIC POD CHOUSTNÍKEM

Středně rychle Měla sem milého hulána, měla sem ho ráda, měla sem stříbrný prstýnek, já sem mu ho dala. Ó, ty milý huláne, kdepak my se shledáme, shledáme se s hulánem na lavici u kamen. Typ tance: figurální párový. Postavení: tančí CH a D po kruhu, čelem proti sobě, CH

Continue reading

C. 6 MANŽESTR – KALHOTY

Polka Koupil sem si na kalhoty čtyři metry manže-, manžestru, ještě mi ho kousek zbylo na ve-, na ve-, na ve-, na vestu. Typ tance: figurální párový. Postavení: dvojice čelem proti sobě po kruhu, CH zády do kruhu. Držení: kolové zavřené, vnější ruce v předpažení. Tanec: 1. – 4. t.

Continue reading

C. 7 ŘEZANKA Z KOZÁCKA, KOMÁROVA A VLASTIBOŘE

Středně rychle Pepíku, Pepíku, copak dělá babka? Babka sedí na lavici a počítá jabka. Honzíku, Honzíku, dobrá kaše na mlíku, Honzíku, Honzíku, dobrá kaše je. Typ tance: figurální párový. Postavení: CH zády do středu, D proti CH. Držení: za ruce, volně proti sobě. Tanec: 1. – 4. t.= 4 polkové

Continue reading

B. 1 FLÁMIŠ – ŠMEJKAVÁ ZE ZÁLUŽÍ U KOVÁŘOVA

Živě Holka, holka modrovoká, dej mi salátu, dej mi salátu, dej mi salátu, kde bych já ho smutná vzala, nemám zahrádku, nemám zahrádku, nemám zahrádku. Typ tance: kolový. Postavení: tančí CH a D po kruhu, čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení: kolové, zavřené. Tanec: Po celý tanec se

Continue reading

B. 2 SKOČNÁ ZE ŽEBRÁKOVA U ORLÍKA

Živě Jsi-li, holka, vod Vorlíka? Vod Vorlíka nejsem. Máš-li jakou vejškrabičku, vejškrabičku dejsem. Kde pak bych já vejškrabičku, vejškrabičku vzala, dyť sem ti ji na poledne na poledne dala. Typ tance: figurální párový. Postavení: CH a D po kruhu, čelem proti sobě, CH levým bokem do středu. Držení: kolové zavřené.

Continue reading

B. 3 DUPÁK Z BOŽETIC

Krokem Páslo děvčátko v zeleném háječku, páslo děvčátko v černém lese. A já vždycky dupy, dupy, dup, šněrovačka rupy, rupy, rup, kam tě pan páter v zeleném háječku, kam tě pan páter jenom vede? Typ tance: figurální párový. Postavení: CH a D po kruhu, čelem proti sobě, CH zády do

Continue reading