Zřizovatel:

A. 7 KRAJCIPOLKA ZE STŘELSKOHOŠTICKÉ LHOTY (Horažďovicko)

Instrumentální doprovod, případný text:
Já mám v Praze hezkou holku
vona umí krajcipolku,
já mám v Praze hezkou holku,
vona umí tancovat.
Do kostela nechce chodit,
klekání se nechce modlit,
a k muzice ráda de,
protože tam tancuje.
Typ tance: figurální párový tanec.
Postavení: dvojice vedle sebe po kruhu, CH vlevo, D vpravo, 1. boky do kruhu.
Držení: ruce zkřížené před tělem, pr. ruka přes levou.
Tanec: dvouposkočná polka:
T. 1. poskok (pohup) na vnitřních stojných nohách, vnější nohy – CH 1. , D pr. přednoží s pokrčením v koleně asi 20 cm nad zemí, chodidlo vodorovně se zemí; poskok na stojných nohách, přednožení vnějších nohou se zmenší tak, že pata se přiblíží ke kotníku stojné nohy. Špička ani pata se však nedotknou země,
2. CH postupuje po kruhu drobným polkovým krokem, 1. noha výkrok vpřed, D se delším polkovým krokem přetočí na pr. stranu CH, aniž by se křížové držení přerušilo,
3. = 1. , 4. = 2. opačnýma nohama, 5. – 8. = 1.-4.
Sběr: J. Režný, 1952, podle Marie Škopkové (1879) a Václava Škopka (1875) ve Lhotě Střelskohoštické. Popis: JT II, č. 134. s. 133. J. R.
Hrají a tančí členové Prácheňského souboru ze Strakonic jako v A.2.