B. 4 SÝKORKA, MATENÍK Z KLUČENIC

Chytila má milá sýkorku, dala ji milému za dvojku, tram ta-ta-ta tram ta-ta-ta za dvojku, tram ta-ta-ta tram ta-ta-ta za dvojku. Nechtěla mí ji dát za dvě stě, dala ji milému na cestě, /: tram… Chytila má milá strnada, dala ho milému za ňadra. /: tram… Typ tance: figurální párový

Continue reading

B. 5 JEŽEK Z TÝČAN U NĚŽOVIC

Zvolna Žádnej by to na mě neřek, že mám hlavu jako ježek, žádnej by to na mě neřek, že mám hlavu jak ježek. Má panenka bosa chodí, má panenka bosa je, já jí koupím pantoflíčky, ona si je obuje. Typ tance: figurální párový. Postavení: CH a D po kruhu, vedle

Continue reading

B. 6 ŠPACÍRKA LÍVANCE Z MILEŠOVA U ORLÍKA

Středně rychle Přišla jedna selka k selce, zadělej si na lívance, aby se ti dobře pekly, dobře pekly, nespálily, vobracej, vobracej, aby se ti dobře pekly, vobracej, vobracej, aby se nespálily. Typ tance: kombinace figurálního a kolového. Postavení: CH a D po kruhu vedle sebe, CH nalevo od D, oba

Continue reading

B. 7 HULÁN Z MILEŠOVA U ORLÍKA

Středně rychle Měla sem milého hulána, měla sem ho ráda, méla sem stříbrný prstýnek, já sem mu ho dala. Ó, ty, milý huláne, kdepak my se shledáme? Shledáme se s hulánem na lavici u kamen. V tanci byly použity varianty: a/ z Něžovic Typ tance: figurální párový – 3/4 takt.

Continue reading

B. 8 ŘEZNÍK Z PŘEBOROVA

Volně Já řerník, ty řezník, voba řezníci, pudeme na jarmark pro jalovici. Já budu kupovat, ty budeš smlouvat, bude-li hubená pudeme vodsaď. Typ tance: figurální párový. Postavení: oba tančí vedle sebe, po kruhu, levým bokem do středu. Držení: za ruce, paže vpředu křížem, levá přes pravou. Tanec: 1. t. =

Continue reading

A. 1 KOLEČKO Z VOLYŇSKÉHO PODLESÍ

Instrumentální doprovod muziky + 2 dudy, případně píseň: „Ty musíš má milá, něco na mě vědět“. Typ tance: párový tanec „kolečko“ v 3/8 rytmu, volně. Postavení: CH a D stojí vedle sebe, levým bokem do středu. Držení: oba se drží vzadu v pase zkříženýma rukama, vnější ruce v bok. T.

Continue reading

A. 2 ŠMEJKAVÁ ZE STŘELSKOHOŠTICKÉ LHOTY (Horažďovicko)

Var. I. 2/4: /: Daleko, široko, všichni se radujou, :/ /:pod zeleným majíčkem vesele tancujou. :/ Allegro moderato – mírně rychle q = 126 Naše pec, to je pec, upekla nám vočepec, maminka ho pomazala, dceruška ho posypala, Naše pec, to je pec, upekla nám vočepec. Zpěv – dívčí sbor

Continue reading

A. 3 ŠMEJKAVÁ – ŠOUPAVÁ-Z POŠUMAVÍ A STRAKONICKA

V Strakonicích za voltářem leží dudy i s dudářem. /:Kdo nevěří, ať tam běží, však tam ještě dudy leží. :/ Var. 3dobého nápěvu. Con moto – hybně q = 120 Dyž semž já tancoval v bále, hop sajsum v bále, hop sajsum v bále, dostal sem pohlavek náhle, hop sajsum

Continue reading

A. 4 HOPLÁK Z NOVOSEDEL (Strakonicko)

Con moto – hybně q= 120 Šel tudy, měl dudy, ani nezapískal bodejž mu ty dudy Rarášek roztřískal! Typ tance: kolový tanec. Postavení: po kruhu, CH a D čelem proti sobě, CH zády do středu. Držení: kolové zavřené. Po celý tanec se tančí rozhánivá polka „přes takt“. Tanec: T. 1:

Continue reading

A. 5 SELCKÁ POLKA I Z VACOVA (Volyňské podlesí)

Instrumentální doprovod muzika s dudami – polková melodie. Typ tance: kolový. Tančí smíšené dvojice po kruhu čelem k sobě, v kolovém zavřeném držení. Tanec: polka – třasák: v rytmu : eeq T. 1. – 1. osmina: CH vykročí pr. nohou vpřed, D 1. vzad, 2. osmina: CH přísun levou, D pr.

Continue reading