E. 5 ŠMATLAVEJ ZE DVORCE (Trhovosvinensko)

Před každou slokou předzpěv, dále dudácká muzika. q= 126 V Komářicích na rohu stojí holka, šmik štok štodrbok, štodr ryby za vodami, na rohu. Šel šmatlavej do tance, převalil se šmik… na place. Převalil se, nemoh vstát, mušeli mu šmik… pomáhat. Tyhle chlapci z Dvorce lákaj holky šmik… do tance.

Continue reading

E. 6 REJDOVÁK A REJDOVAČKA ZE DVORCE (Trhovosvinensko)

Předzpěv, dvojice na místě se lehce vytáčejí a pohupují rukama. Text písně: Učte se, děvčátka, učte se rejdovat, až dorejdujete, bude se tancovat. /: trá lalala, lá lalala.:/ 3x lalalá lala lá lalala. Moderato – mírně q= 120 Šťastná bych já byla pro vašeho syna, šťastná bych já byla pro

Continue reading

E. 7 KAČKA Z LOVĚTÍNA (Jindřichohradecko)

Předzpěv před každou slokou, doprovod dudácká muzika. Allegro – vesele, rychle q= 126 – 132 Kačka jede po rybníce, kačer za ní ještě více, hojtadráda… Počkej, kačka, bude pračka, a po pračce pojímačka, hojtadráda… Typ tance: figurální párový. Postavení: CH a D v kruhu čelem proti sobě, CH zády do

Continue reading

E. 8 DOUDLEBSKÉ KOLEČKO 3/8 S POSKOKY

(Nedopatřením je na kazetě uvedeno „s furiantovým ryt­mem“, toto typologické označení patří k následujícímu koleč­ku E. 9, omlouváme se.) Melodie – srov. souhrnnou stať v příloze. Jede formánek (sedláček) vod Lince, veze Nanynku v košince, hopsa, hejsasa, ijuhu, hahaha, veze Nynynku v košince. Von se jí začal vyptávat, brzo-li se

Continue reading

E. 9 DOUDLEBSKÉ KOLEČKO 3/4 S FURIANTOVÝM RYTMEM.

Doprovod jako u E. 8. Melodie – srov. Souhrnná stať o kolečkách Z. S. Píseň se vyskytuje též v Rittersberkově sbírce č. 214 a ve sbírce Erbenově Nápěvy č. 683. Srov. seznam literatury č. 70 a č. 5. U hosína je louka zelená, zabil mysliveček na ní jelena, hupa, hupa

Continue reading

E. 10 DOUDLEBSKÉ KOLEČKO 2/4 („kolečko smrti“)

Předzpěv a doprovod muziky s dudákem. /: Zelený jaloveček, zelený jalovec, :/ kolikrát som s pannou býval, kolkrát ji pomjiloval, /: ještě som mládeneček, ještě som mládenec.:/ /: Maličký Záblatíčko, maličký Záblátí,:/ nechtěli mi dceru dáti, musel som ji mjilovati, /: sedum let za dvířkama, vůsmý rok za vraty!: /

Continue reading

E. 11 DOUDLEBSKÉ PÁROVÉ KOLEČKO 3/8

Allegro maestoso – důstojně q = 112 – 116 Ouha, strouha, cestička k mej milej (do mlejna), ouha, strouha, cesta dlouhá. Cesta zlá, zas dobrá, kam jsi mě zavedla, ouha, strouha, cesta dlouhá. Eště mám doma pár volů švajcarů, eště mám doma mladou ženu. Pár volů švajcarů, sedumnáct grejcarů, eště mám

Continue reading

E. 12 DOUDLEBSKÉ PÁROVÉ KOLEČKO: KOLEČKO SMRTI 3/8 ( = var. č. 10 – párový)

Píseň jako v E.11. Typ tance: párové – trojicové prudké dvojhupé kolečko. Postavení a držení – viz u E. 10. Tanec: T. 1. – 4. čtyři dvojhupé kolečkové kroky, 5. – 6. dva dvojhupé kroky s možností furiant, rytmu, 7. – 8. dva dvojhupé kroky, 9. – 10. tři poskoky

Continue reading

E. 13 DOUDLEBSKÁ KOLEDA S MEČOVÝM TANCEM Z KAPLICKA A TRHOVOSVINENSKA

„Mečová koleda“ – vlastně tanec se šavlemi, byla obřadním masopustním tancem, který byl pěstován jihočeskými německými osadníky zejména na Kaplicku a v etnicky smíše­ných vesnicích na Trhovosvinensku. Záhy se však rozšířil do celé oblasti Doudlebska, kde se stal také součástí tzv. „doudlebské koledy“, která spočívala v obcházení skupiny koledníků provázených

Continue reading

F. 1 Sedlák z Prahy jede (k tanci dokolečka)

F. 1.-3. PÍSNĚ ZE ZLATOKORUNSKA Jsou příkladem starší vrstvy jihočeské hudební tradice. Pocházejí z tzv. „Zlatokorunského rukopisu“ Ondřeje Hůlky, „hospodního hráče“, který obsahoval cca 160 vzácných notovaných zápisů ze 2. poloviny 18. století. Píseň F. 1 aF. 2 přetiskl s ostatními 20 z rukopisu převzatými písněmi ve své sbírce K.

Continue reading