Zřizovatel:

A. 10 TŘASÁK ZE STRAKONIC

Instrumentální doprovod.
Typ tance: kolový tanec.
Postavení: CH a D po kruhu, čelem proti sobě, CH zády do kruhu.
Držení: kolové zavřené.
T. 1. 1 osm.: CH pr. Dl. nohou našlápne shora přes špičku s výrazným zhoupnutím na přední části chodidla,
2. osm.: krátký vypérovaný krok na přední části chodidla přes špičku, s vytáčením doprava, CH 1. , D. pr. nohou,
3. osm.: pružné přešlápnutí přes špičku, CH pr., Dl. s vytáčením doprava,
4. osm. poskok pravou nohou CH, D levou a dotočení o 180 stupňů.
T. 2. = 1. – CH 1. nohou vzad, D pr. vpřed.
Informátor uvedl: „V letech 1915-1916 hrával ve strako­nické „oskořínce“ na harmoniku starej Měchura a při ňom sme tancovali taky třasák na nějakou polku, kterou hrál. Tančil se hodně natřásanej po špičkách. Dovedlo to unavit!“
Sběr: Josef Režný, 1956, od Jaroslava Malého (1898) ve Strakonicích. Popis: JT I, č. 20, s. 102.
Hrají a tančí členové Prácheňského souboru ze Strakonic jako v A.9.