• English

Zřizovatel:

A. 8 POLKA – TŘASLÁK NA ČTYŘI Z NOVOSEDEL (Strakonicko)

Všechno je to boží dárek
i ta naše muzika.
Čert ji popad do pytlíka,
utíkal s ní do pekla.

Všichni svatí tancovali,
mezi nima pámbů,
svatej Petr vyskakoval,
až se chytal trámů.

Typ tance: kolový.

Postavení: dvojice po kruhu, čelem k sobě, CH zády do středu.
Držení: párové zavřené.
Tanec: během celého tance se tančí třasáková polka tzv. „na čtyři“ – našlapuje se shora, přes přední část chodidla na plné chodidlo, na čtvrtou osminu v každém taktu výrazné nadhoupnutí zapérováním v koleně i v kotníku.
Sběr: Josef Režný, 1952 od Čeňka Hlavsy (1902) v Novo-sedlech. Popis: JT I, č. 19, s. 100, J. R. Zkráceno: H. L.
Hrají, tančí a zpívají členové Prácheňského souboru ze Strakonic: tanečníci jako v A.5, muzika ve složení Zdeněk Pilík st. (1942) prim, Zdeněk Pilík ml. (1970) druhé housle, Ludmila Vilánková (1963) housle kontr, dudy Zdeňka Hadrabová (1951) a Dušan Pilík (1972), kontrabas Josef Režný (1924), zpěvačky Gabriela Chasová (1975), Věra Kolorosová (1977), Iveta Moravcová (1970), Dana Poštolková (1972) a Renata Vlčková (1978)