Zřizovatel:

A. 11 ŠOTYŠ Á LA STARODÁVNÁ POLKA Z JEMNICE, OSEKA A RADOMYŠLE (Strakonicko)

Animato _ oživeně q = 120

Instrumentální doprovod velké muziky s dudami.
Typ tance: figurální párový tanec s kolečkovými motivy.
Postavení: CH a D čelem proti sobě, CH levým a D pravým bokem do středu, D začíná vzad.
Držení: ruce zkřížené před tělem, pr. ruka navrch.
Taneční prvky: chůze – zátočka drobnými běhovými krůčky, v držení jako při párovém kolečku.
Popis tance: 1. takt:
a/ dva kroky podle CH vpřed po kruhu, D ustupuje, CH vykročí pravou nohou vpřed, D levou vzad;
b/ 1. osmina: CH krok pravou nohou vpřed, levá zůstane zánožmo opřena o špičku. D krok levou nohou vzad, pravá zůstane přednožmo opřena na patě, špička zvednutá;
2. osmina: malé zhoupnutí na noze výkročné.
2. takt: l. osmina: CH přenese váhu těla na levou nohu vzad, D na pravou nohu vpřed;
2. osmina: Ch krok pr. vzad, D 1. vpřed;
3. osmina: CH krok levou nohou vzad, pravá zůstane přednožmo opřena na patě, špička zvednutá. D krok pravou vpřed, levá zůstane zánožmo opřena na špičce;
4. osmina: pohup na noze výkročné.
3. – 4. takt: CH a D se uchopí v držení jako při párovém kolečku, vedle sebe, pravými boky k sobě, čelem mírně k sobě přivráceni. Osmi drobnými krůčky, měkce vypérovanými (po­slední dva na místě) zátočka o 360 stupňů doprava. První krok s výdupem.
5. takt: a/ dvojice se opět uchopí za ruce vpředu křížem, pravá nahoře. Částečně se natočí ze středu kruhu. 2 kroky podle CH vpravo stranou, špičky nohou natočeny ve směru tance. CH vykročí pravou, D levou nohou;
b/ 1. osmina: CH úkrok pravou, druhá noha zůstane zánožmo podepřena na špičce, D levou nohou podle CH vpravo stranou, pravá noha zůstane přenožmo opřena na patě, špička zvednutá;
2. osmina: na výkročné noze pohup a současně přetočení dovnitř, špičky nohou směřují do středu kruhu.
6. takt: 1. osmina: CH přenese váhu těla na levou nohu, D na pravou;
2. osmina: krok druhýma nohama vpřed, podle CH vlevo stranou;
3. osmina: krok CH levou, druhá noha zůstane zánožmo opřena o špičku. D pravou nohou podle CH vlevo stranou, druhá noha zůstane přednožmo opřena na patě;
4. osmina: pohup na výkročné noze.
7. – 8. takt: jako 3. – 4. takt.
Poznámky: Tanec tančívala maminka Jaroslava Pítry (Julie, rozená Mrkvičková, 1859 – 1922) na zámeckém bále v Oseku u Radomyšle, kde ho okoukali od zámecké chasy. Při popisu držení dvojice v taktu 3. – 4. poznamenal tanečník: „Drželi se jako u starodávní polky“. V taktech 3. – 4., 7. – 8. tančili někte­ří též vyšlapávanou polku v kolečkovém držení a s otočením o 360 stupňů.
Sběr: Josef Režný, 1956, podle Jaroslava Pítry (1899) v Jemnicích. Popis: J. R. JT II, č. 91, s. 26.
Pozn. H. L.: Podání tohoto „šotyše“ je pro nás velmi poučné proto, že jednak naznačuje jak dalece zakořenila v již­ních Čechách tradice starší taneční vrstvy „kolečka“, neboť tento „šotyš“ je vlastně jakousi přechodnou formou tance; neméně zajímavým dokladem je tento tanec z historického hlediska tím, že potvrzuje určitou vazbu „ekosézy“ s polkou vůbec. (Srov. Z. Nejedlý, Smetana45.)
Hrají a tančí členové Prácheňského souboru ze Strakonic jako v A. 9

Poznámky:

45 Nejedlý, Zd.: Bedřich Smetana. Kn. 4., kap. V. Polka. Praha 1951.