Zřizovatel:

A. 12 ŠOTYŠ OBKROČÁKOVÝ Z NEBŘEHOVIC (Strakonicko)

Instrumentál. doprovod velké dudácké muziky.
Var. s textem:
Přišel Franta mezi Franty,
prodal kabát, koupil karty,
lepší karty nežli kabát,
karty si můžeme zahrát.
Dohra:
Ať je tak nebo tak,
z vesty není nikdá fráček,
ať je tak nebo tak,
z vesty není žádný frak.
Typ tance: fugurální párový tanec.
Postavení: tančí CH a D po kruhu, čelem proti sobě, CH zády do kruhu. (Při předzpěvu CH a D stojí vedle sebe a drží se za ruce připažmo.)
Držení: kolové polootevřené. Tanec: T. 1. 1. osm.: výkrok vnitřníma nohama s přídupem,
2. osm.: přísun vnějšíma nohama vpřed po kruhu, na další dvě osminy výkrok vnější nohou, přísun vnitřní nohou nad zemí, noha mírně pokrčena, chodidlo směřuje ke kotníku stojné nohy (neoklepává), krok je měkce pohupovaný na přední části chodidel,
T. 2. totéž, začínají vnitřní nohy,
T. 3. – 4. nízký natřásaný obkročák vpravo po kruhu a vlevo zpět,
T. 5. – 6. = 1. – 2., 7. – 8. = 3. – 4., ale vlevo zpět po kruhu,
9. – 15. hladký O, dva kroky v taktu doprava, vpřed po kruhu, 16. tři podupy na místě,
17. – 23. hladký O doleva zpět po kruhu, nebo vpřed po kruhu,
24. 3 podupy na místě = 16. t.
Sběr: Josef Režný, 1952, od Marie Baborové, 80 let, nar. v Nebřehovicích. Popis: J. R. JT II, č. 92, s. 29. H. L. kráceno.
Hrají a tančí členové Prácheňského souboru ze Strakonic jako v A.9.