Zřizovatel:

A. 15 KŘIŽÁKY D A E – POLKOVÉ „ZARÁŽENÉ“

Allegretto – veseleji
q = 1 1 2
Typ tance: figurální párový tanec.
Základní postavení: tančí CH a D po kruhu.
Držení: polootevřené, bokem k sobě.
Taneční prvky: křižák – hladká polka s přísunem zkřižmo vzad, polka.

Tanec:
1. takt a/ 1. osmina: CH vykročí se zhoupnutím pravou nohou po kruhu vpravo stranou s vytočením chodidla o 90 stupňů zevnitř.
2. osmina: přísun levé nohy zkřižmo za stojnou pravou nohu, s mírným výponem na přední části chodidla, pata nadlehčená až zvednutá.
b/ 3. osmina: výkrok pravou nohou vpravo stranou a s vyto­čením chodidla o 90 stupňů zevnitř, zhoupnutím poklesem v koleně.
4. osmina: levá noha se zdvihá ke kroku, pravá dokončuje pohup zpětným zdvihem na přední části chodidla s pootočením doprava.
2. takt a/ 1. osmina: CH vykročí se zhoupnutím levou nohou s vytočením chodidla o 180 stupňů vzhledem k postave­ní v taktu la/2.
2. osmina: přísun pravé nohy obloučkem zkřižmo za stoj­nou levou nohu, s mírným výponem na přední části chodidla, pata nadlehčená až zvednutá.
b/ 3. osmina: výkrok levou nohou křížem přes pravou ve směru tance s vytočením chodidla vpravo stranou o 90 stupňů vzhledem k postavení v taktu 2 a/l, levá noha se tím dostane do postavení jako v taktu 1 a/1.
4. osmina: pravá noha se zdvíhá ke kroku, levá dokončuje pohup zpětným zdvihem na přední části chodidla.
D odtančí vypérovanou polku, v 1. taktu vykročí levou nohou vzad vlevo stranou.
Pohyby taktu 1.-2. se opakují po celý tanec.
Poznámky:
Popis zachycuje základní fáze, které jsou při tanci spojeny v navazujícím otáčivém pohybu. Tanečník poznamenal: „Dyž byla dobrá tanečnice, tak se chytla a tancovala taky křižáka se mnou. Podle nálady se křižák buď jen šlapal nebo houpal nebo se poskakovalo jako při polce, taky podle toho jakou muzikanti vzali notu.“
Sběr: Josef Režný, 1952, od Jaroslava Beneše (1900) v Novosedlech. Popis: J. R. JT I, č. 25, s. 116.
Tančí a hrají členové Prácheňského souboru ze Strakonic jako v A. 14.