Zřizovatel:

A. 14 KŘIŽÁKY A, B a C – ŠLAPANÉ

Allegretto – veseleji q = 112

Kdyby byl Bavorov co jsou Vodňany,
dal bych ti hubičku na obě strany,
/: ale že je za vodou, za vodičkou studenou,
nedám ti, má milá, ani jedinou. :/

Píseň uvedena pouze jako charakteristická ze Strakonicka. Tančí se však i na jiné polkové melodie.

Typ tance: kolový + figurální – přechodný.
Postavení: tančí CH a D čelem proti sobě po kruhu, CH čelem do středu.
Držení: kolové zavřené, trupy mírně k sobě nakloněné. Tanec: 1. takt – a/ 1. osmina: CH vykročí pravou nohou po kruhu vpravo stranou s vytočením chodidla o 90 stupňů zevnitř, zhoupnutí poklesem v koleně.
2. osmina: levá noha se zdvihá ke kroku, pravá dokončuje pohup zpětným zdvihem a nadlehčením na přední části chodidla, s pootočením doprava.
b/ 3. osmina: CH krok levou nohou s dotáčením a došlápnutím chodidla o 180 stupňů vzhledem k základnímu postavení v 1. osmině, zhoupnutí poklesem v koleně.
4. osmina: pravá noha se zdvihá ke kroku, levá dokončuje pohup zpětným zdvihem s nadlehčením na přední části chodidla, s pootočením ve směru tanečního pohybu.
D vykročí v 1. osmině levou nohou vlevo stranou a v prů­běhu 1. taktu provede hladký polkový krok (krok sun krok) s vytáčením ve směru tance dle tanečníka.
2. takt – a/ 1. osmina: CH vykročí pravou nohou křížem zánožmo na levou nohu, s níž pak svírá přibližně pravý úhel čili o 180 stupňů vzhledem k postavení pravé nohy v taktu lb/3, zároveň zhoupnutí poklesem v kolenou.
2. osmina: levá noha se zdvihá ke kroku, pravá dokončuje pohup zpětným zdvihem a nadlehčením na přední části chodidla s pootočením ve směru tance.
b/ 3. osmina: CH přešlápne levou nohou s přetočením chodidla o 180 stupňů vzhledem k postavení v taktu 2a/1, zhoupnutí poklesem v koleně.
4. osmina: jako lb/4.
D vykročí ve 2. taktu pravou nohou vpravo a provede hladký polkový krok (krok sun krok) s vytáčením dle tanečníka.
3. takt – a/ 1. osmina: CH výkrok pravou nohou vpravo stranou po kruhu s přetočením chodidla o 180 stupňů vzhledem k postavení v taktu 2b/3, zhoupnutí v kolenou.

2. osmina: jako takt 1a/2.
b/ 3. – 4. osm.: jako v taktu lb. D jako v taktu 1.
4. takt – jako 2. takt.
Poznámky:
Popis zachycuje základní fáze, které jsou při tanci spojeny stále pohybem, který v pohupech plynule navazuje s pootá-čením a přetáčením chodidel. D postupuje polkou ve směru otáčení CH tak, že v každém taktu na dva šlapané kroky CH připadají tři kroky D – krok sun krok. Tanec působí dojmem, jakoby D tančila krouživě kolem CH. O tanci poznamenal Čeněk Hlavsa z Novosedel: „Křižáka tancoval tady ve vsi Beneš dycky, jak se krapet třík. Požárek z Nezamyslic ho tancoval na kulatym stole a ženská mohla při ňom tancovat jak chtěla. Taky měli něhdá poznamenanej kříž na zemi a po něm to mušeli vytancovat. To muší bejt hybnost v nohou. Něhdá to tancovali taky dva muský a vobá křižáka.“
Sběr: Josef Režný, 1952, podle Jaroslava Beneše (1900) v Novosedlech. Popis: J. R. JT I, č. 24, s. 109.
Tančí a hrají členové Prácheňského souboru ze Strakonic: Pavel Čech (1956) a Iveta Moravcová (1970), Martin Šašek (1967) a Marcela Kolářová (1974), Zdeněk Vilánek (1957) a Eliška Bláhová (1975), muzika a zpěvačky jako v A.2.