Zřizovatel:

A. 9 TŘASÁK Z NOVOSEDEL (Strakonicko)

Instrumentální doprovod na polkovou melodii.
Např. na píseň:
Všichni svatí tancovali…
nebo:
Všecko je to boží dárek
/:i taky ta ženská.: / 3x
poslal sem ji na masopust,
/:už není tak hezká.: / 3x
Melodie viz A. 8.
Typ tance: kolový.
Po celý tanec se tančí polka – třasák „na čtyři“ s našla­pováním shora, přes přední část chodidel na plné chodidlo. Na 4. osminu každého taktu výrazné nadhoupnutí, chodidlo se neodlepí od země. Nohy pérují v koleně i v kotníku.
Sběr: Josef Režný, 1952, od Josefa Hlavsy (1902) v Novosedlech. Popis: J. R. JT I, č. 19, s. 100.
Hrají a tančí členové Prácheňského souboru ze Strakonic: tanečníci jako v A.5, muzika jako v A.2.