• English

Zřizovatel:

A. 8 ZOUVÁK Z CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ NA HOŘICKU

Allegretto

Řadový tanec: řada Ch a řada D postavených čelem proti sobě s menším odstupem řad navzájem. Patří do kategorie tanců s proměnlivým taktem, ač v řadovém uspořádání je to výjimečné. Podle O. Zicha jde o tzv. směsek, což také schema kroků dokládá: EEEE, O, VV, O, VV, EEEE, O, VV, OV.
Vazebným krokem je krok ekosé, ve sbírce z Hořicka výslovně takto definovaný = přísunné kroky.
V počáteční fázi tance mají Ch i D ruce v bok.

T. 1. – 4.: 2 přísunné kroky ekosé doprava, při druhém kroku 1. noha kmitem ve vzduchu překříží pr. nohu, totéž vlevo opačnýma nohama, celé se opakuje.
5. = 1. – 2.: 2 kroky přísunem doprava (soubor jej zvolil místo obkročáku).
6. – 7.: 2 přísunné valčíkové kroky vpřed a vzad – tím se řada Ch a D zase dostane do postavení proti sobě = vymění si místa.
8. : Dva poskoky na místě, pr., 1.
9. – 10.: 2 přísunné valčíky vpřed a vzad, na konci 10. taktu zadupat.
Opakuje se celé 1. – 10., v 18. taktu se však ještě opakují poskoky.
19. – 20.: D se přemístí dvěma valčíkovými kroky k Ch a tančí s nimi v zavřeném párovém držení po kole:
1.-20.: Čtyřmi nadnesenými polkovými kroky, 2 obkročákovými poskočnými kroky, 2 valčíky … atd. podle vzorce se opakuje.

Hudební zpracování: hudební složka souboru
Taneční nácvik: J. Zacharová st.
Popis: H. Laudová

Tančí a hrají jako v A. 6.