C. 1 BŘITVA A HULÁN, DVOJTANEC Z HAVLÍČKOBRODSKA

Allegretto Moderato   Dvojtanec – spojení třídobého tance s rychlým dvoudobým se v lidovém tanci ujalo zejména podle vzoru starších společenských tanců v období národního obrození. Často se spojovaly tance, které spolu neměly nic společného, ale v dvoudobé verzi plnily úlohu gradace. Takové bylo i spojení obou tanců v městském

Continue reading

C. 2 SIL SEM PROSO NA SOUVRATI, OBROZENSKÝ TANEC Z HAVLÍČKOBRODSKA A NASAVRCKA

Vivo Sil sem proso na souvrati, nebudu ho žíti, miloval sem hezké děvče, nebudu ho míti. Síti, nežíti, milovati, nevzíti, sil sem, nežal sem, miloval sem, nevzal sem. Sil sem proso v Nasavrkách, vyrostla mně tráva, pověz ty mně, má panenko, máž-li ty mně ráda? Síti, nežíti, milovati, nevzíti, sil

Continue reading

C. 3 SLOVAN SEM A SLOVAN BUDU, OBROZENSKÝ TANEC Z HAVLÍČKOBRODSKA

Vivo Slovan sem a Slovan budu, černé čižmy nosit budu, černé čižmy od čižmáře, podkověnky od kováře. Havlíčkův Brod a jeho okolí si dlouho udržovaly vlastenecky zaměřenou kulturní tradici a úctu k jejich slavnému rodáku. Podobně jako umělá píseň „Sil sem proso na souvrati“ i tato revoluční píseň byla doprovázena

Continue reading

B. 1 DUPÁK Z KRÁLOVEHRADECKA

Vivo Nevdávej se, má panenko, až ti bude sto let, až ti zuby vypadají, nebudou tě bolet. Ve východních Čechách je tanec zván též „dupavá“ nebo „dupavka“. Patří mezi naše nejstarší tance. Párový tanec tančený po celou dobu po kole, v držení zavřeném. Hlavním a jediným tanečním krokem je přeměnný

Continue reading

B. 2 FURIANT Z KRÁLOVÉHRADECKA

Tanec furiant je ojedinělým českým tancem polyrytmického druhu, ve kterém se v rámci dvou trojdobých taktů tančí 3 dvoudobě rytmizované kroky. Není však druhem tance s pro­měnlivým taktem. Na kazetě jsou zachyceny dvě varianty jeho provedení. Je párovým tancem v zavřeném držení dvojice i v provedení jednotlivců. Allegretto Sedlák, sedlák,

Continue reading

B. 3 VRTÁK Z JAROMĚŘE

Allegretto – Vivo – Più mosso Hop, holka, svlíkej kabát, svlíkej kabát, dáme si vrták zahrát, vrták zahrát, holka kabát neslíkala, přece vrták tancovala. Vrták je jedním z nejdříve jmenovaných tanců v českém lidovém tanečním repertoáru. R. 1786 jej jmenuje kramářský tisk „Oučinek muziky“ anebo r. 1810 zákaz vrtáku krajským

Continue reading

B. 4 KOTEK, HONIVÝ ŘETĚZOVÝ TANEC Z KRÁLOVÉHRADECKA A VÝCHODNÍCH ČECH

Allegretto Sedí kotek mezi sudy, pil by pivo, neví kudy. Hej, kotka do koutka, skákejte, děvčátka, pacholátka jdou, jdou, pacholátka jdou, jdou. Sedí kotek na hambálce, šije boty Majdalence. Hej, kotka do koutka, skákejte, děvčátka, přes malou stružku, která ji přeskočí, dostane hrušku. Volání: Málo nás, málo nás, poďte, hoši,

Continue reading

B. 5 KRAKOVÁČKY Z BOHDANČE

Allegretto Z křoví do křovíčka honí ptáček ptáčky, a já vám začínám zpívat krakováčka. Milá mi ta strana, kde sluníčko vzchodí, ale ta milejší, kde má milá chodí. Okolo Bohdanče hrázka podle hrázky, chládek za chládečkem a samé procházky. Překrásné děvčátko často si tu chodí, a mnoho mládenců chytře za

Continue reading

A. 1 CHROUSTOVSKÝ MLÁDENCI, BAJR ZE SMIDAR

Allegretto Chroustovský mládenci, kde ste koně pásli, ztratila sem šáteček, zelenavej věneček, kterej ste ho našli? Severovýchodní podhorská část Hořicka zahrnuje svérázné osídlení smíšeného česko-německého etnika. Patřil sem i Chroustov, ležící pod pahorkatinou Zvičiny, jedné z východočeských oblastí, ve které se zachovaly v početné míře tance s proměnlivým taktem, zde

Continue reading

A. 2 KDYŽ JSEM ŠEL ZE SMIDAR Z JARMARKU, BAJR ZE SMIDAR

Allegretto Když sem šel ze Smidar z jarmarku, koupil sem si novou píšťalku, koupil sem si jí, pískal sem na ni, když sem vyprovázel Andulku. Smidary sice leží na okraji Hořicka a Bydžovska, ale protože chlapec „šel z jarmarku“ odtud domů, patrně si pískal podle noty ze své vsi, kde

Continue reading