Zřizovatel:

E. 3 RADOSTICKÁ POLKA (Trhovosvinensko)

(Názvu „radostická“ používáme pouze jako názvu pomocného pro stručné označení osobitého typu tance. Název není lidový, ale v jižních Čechách používaný. Tento typ polky se tančil i v mnohých jiných místech.) Pozn. Z. S.
Doprovod: dudácká muzika.
Na tý louce zelený
pasou se tam jeleni,
pase je tam mysliveček
v kamizolce zelený.
Srov. tuto píseň v publ. Jihočeských tanců:
Allegro moderato – mírně rychle q= 126
Pantoflíčky na špalíčky,
já som do nich těžká,
moje vlasy kadeřavé
chtějí do čepečka.
Šup, šup po noze,
ztratila som peníze,
ztratila som, našla som,
pani mámo, chčasná som.
Nápěv: Č. Holas, ČNPT III, č. 330, s. 217 z Třebče u Trho­vých Svin.
Typ tance: kolový párový.
Postavení: CH a D po kruhu čelem k sobě, CH zády do kruhu.
Držení: kolové zavřené.
Tanec: houpaný valčík na polku v rytmu , tančí se se zřetelným zhoupnutím a vyšlapáváním, na přední části chodidla.
T. 1. – 3. CH vykročí 1. , D pr. nohou s mírným zhoupnutím v koleně,
4. přísun druhou nohou do výponu ( až vyhoupnutí ) na přední části chodidel,
5. – 6. krok CH 1. , D pr. nohou, současně pokles z výponu se zhoupnutím v kolenou.
Obrat o 180 stupňů v každém taktu.
Zápis: Zora Soukupová, 1956, od Anny Steifové (1881), Čes. Budějovice.
Popis: Z. S. JT I, č. 30, s. 125. Kráceno H. L.
Tančí a hrají členové Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic jako v D. 15.