Zřizovatel:

A. 5 HOLUBIČKA ZE ZÁMEZÍ U ŽELEZNICE

Moderato

Trojdobý tanec jednoho páru, který svým stylem připomíná starý způsob milostného (svatebního) tance, rozšířeného v Českém ráji a v Pojizeří a zapsaného též v několika oblastech Německa již v období 1810 – 1818. Hudebně to připomíná lendlerový nápěv. Náplň tance lze si symbolicky vyložit, podle sběratele P. Krejčího, který tanec zapsal v Pojizeří, jakožto milostný námět: létání holubice a plašení holubičky. Starší výklad rozlišuje fáze tance na milostné namlouvání, zdráhání D – unikání a opětné setkávání. Se zřetelem na tuto tématiku by bylo škoda nepoužít k doprovodu melodií také text lyrické písně, která dokonale tanec symbolizuje:

1. Za vodou, za vodou, za vodičkou,
hrála si má milá s holubičkou,
hrála si má milá s černým orlem,
ožeň se, můj milej, s pánem bohem!

2. Já se ti ožením, ani nezvíš,
ty mně mé ohlášky nezapovíš,
ani kopulaci strojit nedáš,
a to mně, má milá, neuděláš.

3. Když jsem tě nedostal za nevěstu,
tak já si tě pozvu za družičku,
abys mně lásku svou projevila,
věneček na hlavu položila.

Tančí dvojice v postavení Ch a D proti sobě po vytčené dráze (též po kole), D začíná zády. Před začátkem tance se drží za obě ruce. Hlavním tanečním krokem je různě prováděný valčíkový krok.

I. část
T. 1. – 16.: Při prvním tónu Ch pustí pr. ruku D a svoji 1. ruku společně s pr. rukou D pozdvihne obloukem do výše hlavy, Ch vykročí 1. n. doleva a učiní valčíkový přísun pr. k 1. n., D opačnýma nohama doprava a současně se podtočí pod 1. r. Ch. spojenou se svojí pravicí.
V dalším taktu opačným směrem a opačnýma nohama a rukama.
V dalších krocích Ch i D pokračují valčíkovým krokem a podtočením, D a Ch střídavě pravou a levou překročením křížem přes druhou nohu.
Na začátku každého podtočení děvčete oba přehmátnou rukama do dalšího kroku, D velmi ladně – milostné podání ruky. Směry kroků s přetáčením mohou být zdvojovány, na snímku tančí takto (směr podle D):
Takt 1. doprava,
2. doleva,
3. doprava,
4. doprava,
5. doleva,
6. doprava,
7. doleva,
8. doleva,
9. doprava,
10. doleva,
11. doprava,
12. doprava,
13. doleva,
14. doprava,
15. doleva,
16. doleva a oba ukončí pohyb v postavení čelem proti sobě.

II. část – „plašení holubičky“
T. 17 – 20.: D ruce v bok, 4 valčíkové přísunné kroky pozadu po dráze vpřed a 4 kroky v otáčení. Ch za ní na 1 dobu tleskne při vykročení pr. nohy po určené dráze vpřed, 1. noha přitom na okamžik zůstane vzadu opřena o špičku s mírným nad­skočením výkročné nohy, totéž 1. nohou. Na snímku pohyb 1. nohy je proveden nevýrazně.
21. – 24.: Ch tančí stále vpřed valčíkovým krokem, který prokládá kroky furiantského rytmu.

Hudební zpracování: hudební složka souboru
Taneční nastudování: J. Zacharová st. a Z. Svobodová
Popis: H. Laudová s využitím rozpisu některých kroků u P. Krej­čího, Podještěd. a podjizerské tance, s. 57 ad.

Tančí a hrají členové souboru Český ráj z Jičína Miroslav Polák (1962) a Jana Zacharová ml. (1973), muzika jako v A. 1.