Zřizovatel:

A. 3 UKRADLI SME KRÁVU, BAJR Z HOŘICKA

Allegro

Ukradli sme krávu, krávu,
velebnýmu pánu.
Kráva, kráva, kráva, kráva,
tři telata měla,
kráva, kráva, kráva, kráva
dobré mlíko měla.

Obvyklé párové držení zavřené v tanci po kole.

T. 1. – 2.: 4 lehké obkročákové poskočné kroky (2 kroky v jednom taktu).
3. – 4.: 2 klidné sousedské vykroužené delším krokem.
5.-8.= 1.-4.
9. – 10.: 4 obkročákové kroky v otáčení o 180°, tančené postupně s vyšším výskokem a s mírným snížením těžiště.
11. – 12. = 9. – 10.taktu.

Hudební zpracování: muzika souboru
Taneční nácvik: J. Zacharová st. a Z. Svobodová
Popis: H. Laudová
Původní pramen jako v č. A. 1, A.2 ad.

Tančí a hrají jako v A. 1