E. III. 10 ŠOTYŠ Z NEDVĚZÍ

Allegretto Tančí dvojice smíšené po kruhu čelem proti sobě, Ch zády do středu. Drží se za pravé ruce, levé v bok. T. 1.: Dva houpavé přísunné kroky podle Ch doleva, CH vykračuje levou nohou, D pravou. Při každém přísunu spojené paže kmihnou vpřed a vzad ve směru pohybu. 2. : Ch

Continue reading

E. III. 11 TKALCOVSKÁ Z NEDVĚZÍ

Andante, k tanci Vivo, bez korun Sloužila jsem u tkalce, není tomu dávno, a tam sem se učila jak se dělá plátno. Jednu nohu natáhne a druhá se skrčí, osnova se roztáhne, člunek se tam strčí. Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše čelem proti

Continue reading

E. III. 12 SUITA DÍVČÍCH HER K ČIŠTĚNÍ STUDÁNEK ZE STŘEDNÍCH A VÝCHODNÍCH ČECH (V KOMPOZICI JAROSLAVY HOCKOVÉ)

České varianty tohoto pozdně letního dívčího zvyku s cho-rovodovými prvky mají různé názvy. např. „vymývání“ nebo „vybírání“ a „čištění“, též „vylévání studánek“, umělecké pojetí ve skladbě Bohuslava Martinů na text M. Bureše zpopularizovalo společný název pro Čechy i Moravu „otvírání studánek“. Do jeho básnického podkladu byly však pojaty i originální,

Continue reading

E. II. 1. HUSA ČERNÁ KEJBAVÁ A POLKA Z HOLETÍNA, PELHŘIMOVSKA A HLINECKA

Allegretto „Hop, hej! Huso černá, nechodívej do ječmena. Přijde na tě šelma sedlák, utrhne ti mlsnej zobák“. Párový tanec po kole, Ch drží D v pase, D ruce na ramenou Ch (var.: oba se drží na ramenou, Ch svrchu, D zespodu). Tempo allegretto; zápis K. Adámka z hlineckého okresu sice

Continue reading

E. II. 2 ZPÁTEČNÍ Z VOJTĚCHOVA

Vivo Dvojice po kruhu, Ch pr. bokem do středu, D 1. bokem, v držení zavřeném. T. 1. – 8.: Ch 1. n. vpřed, D pr. vzad, svižná polka, vždy na první dobu tančená s malým důrazem, a otáčená pokud možná jedním krokem takřka o 360° doleva a doprava – pravidelně

Continue reading

E. II. 3 MINET – COURAVÁ Z HLINECKA, VYSOKOMÝTSKA A CHRUDIMSKA

Allegretto Chytil sem slepičku v zeleném vovísku, žádnej neví, žádnej neví, jaká byla, žádnýmu se, žádnýmu se nelíbila. Volné spojení prvků podle zachovaných dílčích tanečních motivů v některých formách tohoto tance zapsaných ve sbírkách J. Zemánka, K. Adámka a Č. Holase. Jejich seřazení neporušilo autentičnost jednotlivých kroků a figuraci jejich

Continue reading

E. I. 1 ŽERTOVNÁ SVATEBNÍ PÍSEŇ A ŽENSKÁ SVATEBNÍ KOLA Z PELHŘIMOVSKA A PACOVSKA

Allegretto /: Nepolezem z vozu, z vozejčku, pokud nám nedáte stoličku. :/ My se máme, my se máme, my se na to podíváme, /: naše je to lepší, než vaše, naše se to kaše na vaše. :/ Nepolezem z vozu, z vozu k vám, pokud nám nedáte píva džbán, píva

Continue reading

E. I. 2 SVATEBNÍ KOLA V DOMĚ NEVĚSTY (PŘED A PO ČEPENÍ) Z PACOVSKA

Táž verze v interiéru. Druhá a třetí píseň z E. I. 1 Tančí a hrají jako ve druhé části E. I. 1.

Continue reading

E. I. 3 PŘIBÍRAČKA – ZPÁTEČNÍ Z PELHŘIMOVSKA A OD TÁBORA

Moderato Nebyl Janek, nebyl blázen, když on Mandu vyprovázel, mcarára, mcarára, když on Mandu vyprovázel. Když on Mandu vyprovázel, já sem za ním hroudy házel, m-carára, m-carára, já sem za ním hroudy házel. Ať si házel neb neházel, když on přec ji vyprovázel, m-carára, m-carára, když on přec ji vyprovázel.

Continue reading

E. I. 4 PŠENIČKA Z PACOVSKA

Moderato Pekla vdolky z bílé mouky, sypala je perníkem, házela je Honzíčkovi do komůrky okýnkem. Jez, Honzíčku, sou dobrý, sou perníkem sypaný, budou-li ti dobře chutnat, upeču ti zas jiný. Tančí trojice po kruhu v postavení D, Ch, D. Ch je spojen s D šátečky, které drží poníž pasu. D

Continue reading