Zřizovatel:

A. 4 BEDNÁŘ Z JIČÍNSKA A HOŘISKA

Tanec vychází ze čtverylkového typu společenských tanců, ač se v textu připomíná řemeslnické řemeslo. Doprovodné pracovní pohyby se tu ani nepoužily, ani nezachovaly. Je tancem dvou­dílným. I. díl se tančí zvolna třídobými kroky. II. díl rychle kroky dvoudobými, což tanci dodává patřičný vzruch.
Tančí 4 trojice v čtverylkovém postavení – postupně trojice 1. a 3., 2. a 4. Ch uprostřed se 2 dívkami po bocích, v držení pokrčených rukou povýš, D druhé ruce v bok.

Allegretto

Copak mě, má milá, neznáš, neznáš,
dyť sem já tvůj milej bednář, bednář.
Panimáma povídala: holky, kdo tu byl,
celou noc sem spát nemohla,
von mě probudil.

I. část
T. 1.-4. Dvojice 1. a 3.: 4mi houpavými přísunnými kroky do středu (nadzdvižené paty se ve 3. době spustí na zem). Druhé dvojice stojí na místě.
5.-8.: 1. a 3. dvojice se týmiž kroky vracejí zpět na své místo.
9. – 16.: Opakování totéž dvojice 2. a 4.

II. část
T. 1.-8. Obě D se pustí z předešlého držení a střídavě se s Ch otáčejí 2x dokola v držení za lokte: otáčení začíná D zleva stojící po jeho boku. Současně D, která stála po pravém boku Ch, učiní na svém místě malý kroužek a vnitřním obloukem, směrem do středu kruhu, přejde obyčejnými kroky otáčející se dvojici až na místo druhé dívky; zde opět učiní malý kroužek a vyčká návratu Ch a otáčí se s ním za levé lokte; první z dívek přejde stejným způsobem na místo druhé dívky a při opakování na své původní místo.
Dobře tu je vyřešen neustálý pohyb, dívky tu jen pasivně nečekají.

Hudební zpracování: hudební složka souboru
Taneční nácvik: J. Zacharová st.
Popis: H. Laudová

Tančí a hrají členové souboru Český ráj z Jičína David Jung (1975), Petra Majerová (1972) a Lada Navrátilová (1971), Josef Kubíček (1966), Šárka Crhová (1970) a Jana Zacharová ml. (1973). Martin Šatný (1976), Pavlína Kodešová (1971) a Zdenka Svobodová (1957), Josef Včelák (1971), Bronislava Plodková (1974) a Petra Sýkorová (1965), muzika jako v A. 1.