• English

Zřizovatel:

E. 2 TŘASÁK Z RADOSTIC (Trhovosvinensko)

Doprovod: dudácká muzika.
Animato – oživeně q= 120
Není zelí jako zelí,
někerý je zelíčko,
po některým hlava bolí,
po někerým srdíčko.
Není chlapec jako chlapec,
někerej je chlapeček,
někerej je jako třapec,
někerej jak třapeček.
Pozn. H. L. : Nápěv a text je charakteristický pro tance typu kolečka, proto se zde rovněž pravidelně střídá zpěv a tanec při každé sloce. Srov. text i nápěv u popisu „kolečka smrti II“ z Komařic (příloha Jihočeská kola a kolečka).
Typ tance: kolový.
Postavení: CH a D po kruhu, čelem proti sobě, CH zády do středu.
Držení: kolové zavřené.
Tanec: po celý tanec se tančí poskočný obkročák, dva kroky v jednom taktu, na plných chodidlech a nakračovaný sice shora s přídupem, ale nepodtrhávaný. Poskoky velmi nízké, noha se sotva odlepí od země. Při každém kroku nevypérovaný nátřes. Kroky jsou široké. Volná noha mírně poohnuta zánožmo. Trup se nevychyluje.
Pozn. H. L. – I zde je velmi zřejmě ukázáno, že v lidovém tradičním pojetí jihočeského stylu tance existovaly velmi osobité nuance, které se zachovaly ještě ze starší doby a sloužily k zpestření figurálních a kolových tanců.
Sběr: Zora Soukupová, 1956 od Anny Steifové (1881) nar. v Radosticích, bytem v Čes. Budějovicích.
Popis: Z. S. JT I, č, 38, s. 141. Úprava popisu H. L.
Tančí a hrají členové Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic Bohdan Havrda (1976) a Lucie Prudinová (1977), Petr Hlinka (1969) a Kamila Dušková (1974), Václav Podlipský (1946) a Pavla Hovorová (1950), Rudolf Sekava (1938) a Alena Jalůvková (1957), muzika jako v D. 15.