• English

Zřizovatel:

E. 1 PŘIPOSEDAVÁ Z ČESKOBUDĚJOVICKA

Vivo – živě

Budějcký vohrady,
pod sady ty sou mě těšívaly.
Dyž sem za mou milou chodíval,
hvězdy nám svítívaly.

Sviťte mje, hvězdičky, kde která,
měsíček taky svítí,
já mám za mou milou daleko,
musím tam za ní jíti.
Dyž sem šel vod sedla k Strádovu,
zlámal se pode mnou most,
co sem se navolal, nakřičel,
nikdo mje nešel pomoct.
Střídá se pravidelně předzpěv a tanec s doprovodem hudby.
Typ tance: figurální párový.
Postavení: CH a D po kruhu čelem k sobě, CH zády do kruhu.
Držení: párové zavřené.
Tanec:
T. 1. – 2. valčík po kruhu doprava a doleva,
T. 3. dvojice se zastaví a přidřepne, D v mírném rozkročení tak, aby se okraj sukně dotkl země; CH přidřepne jen na pr. nohu, 1. zanoží a položí ji špičkou na zem (takto lépe udržuje rovnováhu, neboť touto nohou pak vykračuje). Na poslední fázi doby bystře se dvojice vztyčí;
T. 4. – 6. = 1. – 3.
Sběr: Zora Soukupová, 1956 a H. Laudová od Anny Steifové (1881), Radostice – České Budějovice.
Popis: Z. S. JT I č. 58, s. 184.
Tančí a hrají členové Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic Bohdan Havrda (1976) a Lucie Prudinová (1977), Petr Hlinka (1969) a Kamila Dušková (1974), Jiří Hnilička (1942) a Alexandra Netrvalová (1950), Božík Petrovič (1938) a Jana Lálová (1948), Václav Podlipský (1946) a Pavla Hovorová (1950), Rudolf Sekava (1938) a Alena Jalůvková (1957), muzika jako v D. 15, zpívají Marcela Macková (1952) a Miroslav Stecher (1946).