Zřizovatel:

E. 4 DUPÁK ZE DVORCE (Trhovosvinensko)

Doprovod dudácké muziky.

Moderato – mírně q = 100

U vokýnky stával som, klepal som,
na svou milou volal som:
poj mi honem otevříti,
nenech mje tu dlouho státi,
můj miláčku, moje srdce.

Vrata už sou zavřený /á/, zamčený /á/,
náš pantáta klíče má.
Chceš-li si tam pro ně jíti,
abys mohl otevřítí,
můj miláčku, moje srdce?
Typ tance: smíšené kolo (případně jen ženské) ve 2/4 rytmu.
Postavení: CH a D v kruhu, čelem do středu.
Držení: za ruce v připažení. Po dotančení jednoho úseku kola se držení mění: CH se sousedním CH se uchopí za zády ob jednoho a D se stejně uchopí s další dívkou.
Tanec: T. 1. – 5. 10 krátkých, rázných přísunných kroků po kole doleva, vykračuje 1. noha – 2 kroky v jednom t. , v 5. t. dva ráznější přídupy do pausy 1. , p. noha – příprava na změnu směru kola; kroky jsou krátké, ne více než 1/2 – 1 stopu; kolena nepérují a tělo je vzpřímené;
T. 6. – 10. = 1. – 5. , s vykročením pr. nohou doprava;
T. 11. – 26. další úsek kola: ve zkříženém držení za zády: trup se poněkud nakloní ke středu kruhu a tanečníci se pevně opřou o ruce a kolo se může zrychlit: všichni tanečníci a tanečnice se nyní houpají na vnitřní pravé noze a levá zanože­ná noha se odráží špičkou se zřetelným vypnutím. Nesmí se však krok stávat „kulhavým“, naopak vyhoupne se znatelně jako „pero“. „Nejlepším ukazatelem správného pérování je po­hyb temene hlavy celého kola“, poznamenává Z. Soukupová. Tato část se několikrát opakuje, stále se zrychluje a v provede­ní na kazetě se rozpadá na několik menších kol.
Sběr: Marie Bočková, 1939, tančili pp. Škopek a Studený ze Dvorce.
Popis: Z. Soukupová a R. Kubeš 1956. JT I, č. 9, s. 71.
Zkráceno: H. L. – Tento způsob kola je ojedinělým a zřejmě se ustálil v místní tradici i s jiným názvem.
Tančí a hrají členové Jihočeského souboru Úsvit z Českých Budějovic Bohdan Havrda (1976), Petr Hlinka (1969), Jiří Hnilička (1942), Božík Petrovič (1938), Václav Podlipský (1946), Rudolf Sekava (1938), Kamila Dušková (1974), Pavla Hovorová (1950), Alena Jalůvková (1957), Jana Lálová (1948), Alexandra Netrvalová (1950) a Lucie Prudinová (1977), muzika jako v D. 15, sólo zpívají Marcela Macková (1952) a Miroslav Stecher (1946)