• English

Zřizovatel:

A. 5 MAMĚNKA Z VELKÝCH OPATOVIC

Maměnko, maměnko, já bych se vdávala,
až by mně suknička nad hlavó skákala.

Tančí dvojice smíšené po knihu, držení ke kolovému tanci zavřeném, CH zády do středu.
1. – 8. takt: Valčík vpřed po kruhu. CH vykročí levou. D pravou nohou.
9. – 14. takt: Obkročák houpavý s ohnutím drahé nohy zánožmo. Vykročí opět CH levou, D pravou nohou. V každém taktu se tančí jeden krok obkročáku houpavého s otočením o půl kola. Na a) CH i D došlápne výkročnou nohou celou plochou chodidla na zem. na b) se nadnese do polovýponu a otočí se přitom asi o čtvrt kruhu. Drahá noha ohýbá zánožmo. Na c) poklesne výkročná noha na celé chodidlo s dotočením o další čtvrt kruhu. V sudých taktech pak vykračuje opačná noha.
15. – 16. takt: Dvojice v postavení jako na začátku tance, CH zády do středu, 4 x zadupe na místě, CH začíná levou, D pravou nohou. V posledních dvou dobách 16. taktu výdrž ve stoji na místě.

Tančí a hrají členové souboru Velen z Boskovic David Čech (1978) a Barbora Dudová (1978), Pavel Fiedler (1978) a Petra Mazalová (1979), Vlastimil Malušek (1967) a Edita Dvořáková (1978), Ladislav Matuška (1973) a Lenka Kmečová (1977), muzika jako v A. 1.