Zřizovatel:

A. 4 HULÁN Z VELKÝCH OPATOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu, levým bokem do středu, D před CH. D založí obě ruce v bok. CH má ruce připraveny k potlesku před tělem ve výši prsou.
1. – 3. takt: Dvojice postupuje poskočným krokem v trojdobém taktu vpřed. CH vykročí na
a: Levou nohou vpřed, D pravou nohou vpřed. CH současně tleskne do dlaní.
b: Výdrž
c: CH i D poskok na výkročné noze, druhá noha ohne
V 2. taktu totéž, ale opačnou nohou.
Ve 3. taktu stejně jako v 1. taktu.
4. takt: CH stejně jako v 2. taktu. D se krokem poskočným na levé noze stejně rytmizovaným jako v předcházejících taktech (na a) vykročí, na b) výdrž, na c) poskok) otočí o 180° doprava čelem k CH.
5. – 8. takt: Dvojice se uchopí ke kolovému tanci v držení zavřeném, CH levým, D pravým bokem do středu. V tomto postavení se otočí 4 kroky obkročáku poskočného, rytmizo-vanými stejně jako poskoky v předcházejících taktech, vpřed. CH vykročí levou, D pravou nohou. Každým krokem obkročáku poskočného se otočí dvojice o půl kola vpravo.
Figury taktu 1. – 4. se střídají s figurou v taktech 6. – 8. až do konce tance.

Tančí a hrají členové souboru Velen z Boskovic David Čech (1978) a Petra Mazalová (1979), Pavel Fiedler (1978) a Lenka Kmečová (1978), Vlastimil Malušek (1967) a Edita Dvořáková (1978), muzika jako v A. 1.