Zřizovatel:

A. 6 NA PŮL KOLA Z VELKÝCH OPATOVIC


Tančí dvojice smíšené po kruhu, čelem proti sobě, CH zády do středu v držení ke kolovému tanci zavřeném. Spojené paže volně napjaty ve směni tance proti hodinovým ručičkám.
1. – 4. takt: 4 vláčné přísunné kroky vpřed po knihu, CH vykročí levou. D pravou nohou. Krok se provádí plynule po celou dobu trojdobého taktu.
a: CH i D vykročí do směru tance vpřed po knihu. Noha se nevytáčí špičkou ven.
b – c: Přísun druhé nohy k noze výkročné.
Spojené paže doprovázejí přísunné kroky limitem v 1. – 2. době taktu zdola nahoru. Ve 3. době taktu se paže vracejí zpět.
5. – 8. takt = 1. – 4. takt. ale dvojice se vracejí zpět na svá místa rovněž čtyřmi přísunnými kroky. Vykračuje opačná noha. Kmihy spojených paží se nyní provádějí v každém taktu pokrčení upažmo, nejprve dolů (a – b) a pak zpět do původní polohy nahoru (c). Pohyby paží dodávají přísunným krokům houpavý charakter.
9. – 10. takt: CH se natočí s D jedním houpavým přísunným krokem (CH vykročí levou, D pravou nohou) a výkrokem stejnou nohou o půl kola do středu kruhu. Pohyb je vláčný a houpavý a doprovází jej kmih spojených paží: při přísunném kroku v 9. taktu zdola nahoru a mírně zpět a při vykročení v 10. taktu nahoru. Tento pohyb je pak jakoby mírně protažen, CH i D se nakloní poněkud za pozvednutými pažemi do středu kruhu. Váha těla je plně u CH na levé noze, u D na pravé noze. Druhá noha je opřena u CH i D špičkou o zem (tanečnice jakoby se pokládala tanečníkovi do náruče).
11. – 12. takt = 9. – 10. takt, ale dvojice se natáčí zpětným pohybem o půl kola zase do původního postavení. Vykračuje opačná noha, D se mírně napřímí.
13. – 16. takt = 9. – 12. takt.
17 – 24. takt: Dvojice tančí valčík vpřed po kruhu doprava.

Tančí a hrají členové souboru Velen z Boskovic David Čech (1978) a Barbora Dudová (1978), Pavel Fiedler (1978) a Petra Mazalová (1979), Vlastimil Malušek (1967) a Edita Dvořáková (1978), Ladislav Matuška (1973) a Marie Bušová (1961), muzika jako v A. 1.