Zřizovatel:

A. 1 ŠTÉC Z VELKÝCH OPATOVIC

Roste borověnka borová,
kome dokolečka sekaná,
pod ní rozmarýn, dobře o něm vím,
sem ho sázela.

Když sem rozmarýnek sekala,
všechny chlapce sem si pozvala,
jenom jednomu, svému milému,
sem nic nedala.

Tančí dvojice smíšené čelem proti sobě rozestaveny volně v prostoru, CH zády do středu, D čelem proti němu, oba ruce v bok.
1. takt: CH i D postoupí třemi kroky vpřed po kruhu proti hodinovým ručičkám, CH vykročí levou, D pravou (vnější) nohou. První krok se provede s otočením o 90° v první době taktu, D vpravo, CH vlevo. Současně CH a D se krátce uchopí za vnitřní ruce (D levou. CH pravou) ve skrčení předpažmo. Je to jen letmý dotek rukou – CH i D švihem pokrčených paží vpřed se ihned pouštějí a založí vnitřní ruce rovněž v bok. Druhým krokem ve druhé době taktu (vnitřní nohou) postoupí rovně vpřed oba natočeni levým bokem do středu, D po pravici CH, oba ruce v bok. Třetím krokem ve třetí době taktu se dvojice zastaví. Vnější noha (D pravá, CH levá) je vpředu na celém chodidle, vnitřní se opírá vzadu o zem přední částí chodidla (podobně jako u hanácké cófavé).
2. takt – a): CH i D ustoupí vnitřní nohou vzad s natočením o 90° doleva (čelem k sobě) a na b) a c) dalšími dvěma krůčky na místě vnější a vnitřní nohou dokončí obrat do původního postavení čelem proti sobě.
3. – 4. takt =1.-2. takt. ale naopak a opačnýma nohama.
5. takt: Dvojice v postavení čelem proti sobě postoupí třemi kroky směrem do středu, CH couvá, D postupuje vpřed. CH vykročí levou nohou vzad, D pravou nohou vpřed. D se při třetím kroku po došlápnutí na celé chodidlo pravé nohy mírně nadnese na noze výkročné, levá noha opřena vzadu přední části chodidla o zem. CH na třetí dobu zakročí levou nohou vzad. došlápne na celé chodidlo, pravá noha se vpředu opírá přední částí chodidla o zem s náznakem mírného nadnesení.
6. takt: Dvojice postoupí třemi kroky opačným směrem (D couvá, CH postupuje vpřed). CH vykročí vpřed pravou nohou na první dobu a na třetí dobu taktu zůstane stát plnou váhou na pravé noze s mírným náznakem nadnesení na přední části chodidla. Levá noha vzadu opřena o zem přední částí chodidla. D ustoupí třemi kroky nazad, začíná levou v první době taktu, ve třetí době taktu dokročí na levou nohu s mírným nadnesením pravé nohy opřené vpředu přední částí chodidla o zem jako CH prve.
7. – 8.takt: Dvojice otočí šesti kroky malým kroužkem o 360°, CH vlevo, D vpravo. Při prvním kroku v 7. taktu vykročí CH levou nohou s obratem o 90° doleva a D pravou nohou s obratem o 90° doprava. Takto opíší kroužek zevnitř až do původního postavení čelem proti sobě.

Tančí a hrají členové souboru Velen z Boskovic Ladislav Matuška (1973) a Marie Bušová (1961), muzika ve složení Tomáš Zouhar (1973) prim, Pavel Zouhar (1975) 2. housle, Petr Kmeč (1975) housle-kontr, Ondřej Prášek (1974) viola-kontr, Radek Řehoř (1971) klarinet, Jana Cápalová (1978) a Kateřina Křivinková (1979) flétny a Vojtěch Kolář (1950) kontrabas.