Zřizovatel:

A. 8 ŠVICÁK Z VELKÝCH OPATOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po celé taneční ploše. CH drží D oběma rukama kolem těla, D uchopí oběma rukama CH ze strany za ramena nebo mu položí ruce až na lopatky. Po celou dobu se tančí prudký obkročák houpavý („švicák“) s ohýbáním druhé nohy zánožmo při každém kroku. V každém taktu dva kroky. CH vykročí levou, D pravou nohou.
Tančí a hrají členové souboru Velen z Boskovic, nejprve Ladislav Matuška (1973) a Marie Bušová (1961), pak také Pavel Fiedler (1978) a Petra Mazalová (1979), Vlastimil Malušek (1967) a Edita Dvořáková (1978), muzika jako v A. 1.