Zřizovatel:

A. 9 TRAKAČ Z VELKÝCH OPATOVIC

Já mám trakač novej,
vozím na něm volej,
když já jedu do vsi,
děvčata, kupte si
volej brabantovej.

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v rozptylu po taneční ploše v držení ke kolovému tanci zavřeném (v objetí). CH zády, D čelem do středu.
1. – 2. takt: Dvojice se otočí dvěma kroky obkročáku houpavého s ohnutím druhé nohy zánožmo jednou kolem. Obkročák houpavý je v tomto tanci tančen v taktu 3/4. Na a) CH i D našlápnou na celé chodidlo, na b) se nadnesou do výponu a druhou nohu ohnou zánožmo, na c) se noha opět dotkne patou země. Největší díl otočení připadne na druhou dobu taktu.
3. takt: Dvojice ve výchozím postavení (CH zády do středu), třikrát na místě přidupne, D začíná pravou, CH levou nohou.
4. takt – a : Ještě jeden přídup, D levou, CH pravou nohou.
b, c: Výdrž ve stoji.
5. – 8., 9. – 12., 13. – 16. takt =1. – 4. takt.
17. – 20. takt: Valčík vpřed po kruhu, CH vykročí levou, D pravou nohou. 21. – 24. takt = 1. – 3. takt.
V tanci se střídají různé taneční kroky. Jde zřejmě o nepravý mateník.

Tančí, hrají a zpívají članové souboru Velen z Boskovic David Čech (1978) a Petra Mazalová (1979), Pavel Fiedler (1978) a Lenka Kmečová (1977), Vlastimil Malušek (1967) a Edita Dvořáková (1978), Ladislav Matuška (1973) a Barbora Dudová (1978), muzika jako v A. 1, zpívá muzika, Marie bušová (1961) a Jana Čániová (1965).