Zřizovatel:

A. 2 ŠTEC Z VELKÝCH OPATOVIC A KOŘENCE

Stojí borověnka borová,
kolem dokolečka sekaná,
pod ní rozmarýn, dobře o něm vím,
pěkný zelený.

Všechen rozmarýn sem řezala,
a všem mládencům ho rozdala,
jenom jednomu, svému milému,
sem nic nedala.

Tančí dvojice smíšené po kruhu nebo v knižných dráhách v rozptylu po celé taneční ploše levým bokem do středu. D po pravici CH. D je zavěšena levou rukou do pravé ohnuté paže CH, vnější ruce v bok.
1. takt: Dvojice postoupí třemi obyčejnými kroky vpřed, vykročí levá noha. Ve 3. době taktu (na c) při posledním kroku vpřed nakročí CH i D na levou nohu vpřed a nadnesou se na ní do polovýponu. Pravá noha zůstává vzadu, opřena přední částí chodidla o zem.
2. takt: Dvojice se vrací třemi kroky vzad. Na začátku taktu (a) vykročí pravou nohou vzad (noha je připravena ke kroku již z konce 1. taktu). Na 3. dobu taktu (c) přikročí CH i D pravou nohou k noze levé do stoje spojného.
3. takt = 1. takt, ale dvojice se natočí o 45° doleva a postupuje 3 kroky s výponem na konci šikmo vlevo vpřed. Vykročí opět levá noha.
4. takt = 2. takt, zpět do původního postavení. Malým přísunem levé nohy se natočí dvojice mírně šikmo doprava a vymění tím přitom výkročnou nohu.
5. takt = 3. takt, ale dvojice vykročí pravou nohou vpřed a je natočena o 45° doprava.
6. takt = 4. takt, ale opačnou nohou. V poslední době taktu došlápne CH i D na plochu celého levého chodidla vzad (pravá noha CH i D je připravena k vykročení v dalších taktech).
7. – 8. takt: Dvojice se zavěsí za pravé lokty, levé ruce v bok a 6 kroky, našlapovanými na celé chodidlo, se zatočí jednou kolem. Posledním krokem se přisouvá levá noha do stoje spojného. Dvojice zaujme opět postavení jako na začátku tance.
Pozn.: Při vesnických zábavách se tento tanec tančil podobně jako hanácká cófavá. Do Kořence se tento tanec přenesl z Velkých Opatovic, kde se tančil rovněž i v této podobě. Někteří tanečníci zde na záznamu nedodržovali přesně nohu výkročnou. Jeví se to zvláště v zátočkách za lokty v závěru tance. Podle Boženy Veselé se tančilo tak. jak je popsáno a jak některé dvojice tančí na videozáznamu.

Tančí a zpívají členové souboru Kořeňák z Kořence Pavel Fabiánek (1973) a Dana Vondálková (1976). Jaroslav Korčák (1961) a Lenka Novotná (1972), Antonín Přikryl (1965) a Anežka Přikrylová (1970), Miloslav Přikryl (1966) a Božena Přikrylová (1963), zpívají Alena Ščudlová (1968) a Jitka Zemánková (1967), hraje muzika souboru Velen z Boskovic ve složení Tomáš Zouhar (1973) prim, Pavel Zouhar (1975) 2. housle, Petr Kmeč (1975) housle-kontr, Ondřej Prášek (1974) viola-kontr, Radek Řehoř (1971) klarinet a František Veselka (1968) kontrabas.