Zřizovatel:

C. 27 MAZURKA – KLUBKO ZE VŠECHOVIC

Tančí dvojice smíšené po kruhu levým bokem do středu, CH uvnitř, D po jeho pravici. Drží se za nice vzadu křížem. 1. – 2. takt: Dva kroky skákavé vydupávané mazurky (viz. mazurka z Osička C.26). Vykročí vnější nohy. 3. – 4. takt: Dvojice se otočí 6 drobnými běhovými krůčky o 360° doleva kolem společné osy, CH couvá, D postupuje vpřed.
Vykročí vnější noha, CH levou nohou zakročí, D pravou nohou vykročí vpřed. Pohyby taktů 1. – 4. se opakují až do konce 16. taktu. V taktech 17. – 24. se uchopí dvojice jako k valčíku (zavřené kolové držení) a tančí valčíkem s otáčením doprava.
17. – 18. takt: Dvojice tančí valčík s otáčením doprava. Na konci 17. taktu víření zakončí (valčíkový krok nedotáhnou) a v 19. – 20. taktu tančí valčíkem s otáčením doleva. 21. – 22. takt = 17. – 18. takt. 23. – 24. takt = 19. – 20. takt.
Poznámka: Při tanci prý se otáčejí, jako když navíjí na klubko nit.

Tančí a hrají jako v C. 22.